Klíček od srdíčka

Téma: Maminka

Téma: Rodina

Téma: Čím budu? Povolání

Téma: Ten dělá to a ten zas tohle

Téma: Zvířata ze ZOO a Den dětí

Téma: Vzhůru autem na výlet, objedeme celý svět!


V období od 12.4. - 30.4.2021 jsme s dětmi měli témata:

Chystáme se k zápisu (s předškoláčky)

Den Země

Čarodějnice


Klíč petrklíč

Jaro

Jaro už se probouzí

Dokumenty v PDF s činnostmi pro děti - ke stažení na hlavní stránce MŠ Klíček


Klíček do ledového království

Sníh se sype na zahrady, sněhuláky máme tady

Náměty činností pro rodiče s dětmi

S dětmi si v tomto tématu můžete povídat o zimě jako ročním období, pozorovat změny v přírodě - pojmenovat je, vysvětlit, experimentovat (např. se sněhem, ledem). Můžete se společně naučit básničku, zazpívat si písničky. 

Básničky

Mrzne

Mrzne a mrzne a mrzne.

A kdo se nechová, zmrzne.

Ten, kdo se neschová rychle a hned,

bude z něj vločka a rampouch a led. 

Pohybové činnosti

Pohybová hra: „Dotkni se země“- děti se na povel dotýkají země např. rukou, loktem, atd.

Děti svojí představu o zimě zkusí vyjádřit pohybově, tvořivě, dramaticky.

(Cvičení motivované zimou: poletování po místnosti jako sněhová vločka, vytáhnutí se nahoru, jakoby děti chtěly ulomit rampouch. Cviky se zmačkaným bílým papírem - sněhovou koulí.)

Písničky

Zazpívejte si společně písničky, můžete je doprovodit rolničkou, ťukáním do bubínku nebo ozvučnými dřívky. Děti mohou do rytmu tleskat/ plácat do stehen.

Jemná motorika

Děti kreslí prstem na moukou posypaný plech. Své obrázky popíší.

Experimenty s vodou najdete zde:

Tři pokusy s vodou pro nejmenší - YouTube 

Hmatová hra

„Tajemná zimní krabice“ (dítě má zavázané oči, hmatem rozpoznává zimní věci v krabici)

Grafomotorické cvičení

Kresba sněhových koulí (sněhuláků), grafomotorická cvičení, doplnění detailů.

Pracovní list

Logopedická prevence

dechová cvičení

➢ foukání (zahřátí zmrzlých rukou, do sněhové vločky – slabě, silně)

➢ přenášení sněhové vločky brčkem z místa na místo

artikulační cvičení (nejlépe se zrcátkem)

➢ branka – stisknutí zubů k sobě, stlačení jazyka za dolní zuby

➢ stěrače auta – olizujeme jazykem horní ret zprava do leva

➢ kapřík – tvarování rtů do kroužku, rty se lehce dotýkají a oddalují

➢ rybky – špulení rtů, jejich boční vtažení – rty do osmičky

fonační cvičení

✓ fí – jedeme z kopce na saních

✓ uf – šlapeme do kopce

✓ brrr -to to zebe

práce s textem

Sněhuláček panáček, má na hlavě plecháček,

klobouk, uši, z mrkve nos, sněhuláček stojí bos.

✓ pamětný nácvik textu, zapojení pohybu

✓ rýmy: vločka x počká, panáček x plecháček, nos x kos,

✓ rytmizace textu pomocí dřívek, dřevěných vajíček

✓ výslovnost šeptem

Popis zimního obrázku

(Děti zkusí samy svými slovy popsat, co se děje na obrázku. Sledujeme souvislý slovní projev.)

Zkuste s dětmi vyrobit sněhuláka

(rolička od toaletního papíru, krepový papír)

Nebo ozdobit čepici :) 

Pokud s dětmi doma vyrobíte nějaký pěkný zimní obrázek, budeme rády, pokud nám ho do školky přinesete.

Vystavíme ho v šatně na nástěnce :)

Pěkné zimní dny a hlavně pevné zdraví přejí učitelky ze Zeleného klíčku.

Další náměty na práci s dětmi najdete například zde:

...první vločka, druhá, třetí, jak vypadá zima, děti... (rvp.cz)


 Klíček k adventu

Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce

Tři králové


Klíček k adventu

Mikuláš ztratil plášť

Cílem tématu bylo seznámit děti s Mikulášem, andělem a čerty a jejich tradicí. 

Děti se seznámily s novou písničkou Mik miku Mikuláš, přečetli jsme si příběh "Jak krtek potkal čerta" z knihy Rok s krtkem. 

Zaměřili jsme se na jemnou motoriku - děti kreslily prstem do krupice (čertí cesta, bludiště), dělali jsme grafomotorická cvičení, vyhledávali jsme rozdíly na obrázcích, hledali stíny k postavičkám, skládali puzzle motivované Mikulášem a čerty.

Při logopedické prevenci jsme používali logopedické zrcadlo, děti napodobovaly obličeje čertíků. Věnovaly jsme čas seznamování se s geometrickými tvary s pomůckami Marie Montessori. Třídili jsme materiál dle velikostí, barev.

Děti bavilo stavění pekla z maxi cihel, hráli jsme také nejrůznější hry motivované tématem.

Také jsme každý den cvičili, protahovali jsme těla při průpravných cvicích, zařadili jsme chvíle relaxace a procvičovali rychlé reakce při "čertích honičkách". 


Klíček k adventu

Kouzelný advent

V tomto tématu jsme se s dětmi zaměřovali na vytváření příjemné předvánoční atmosféry. Společně jsme si ozdobili třídu světýlky, zimními obrázky a dekoracemi. 

Co vše budeme v tomto tématu probírat? Co znamená - doba adventu, slovíčko advent a jaké přípravy nás neminou?

S dětmi jsme si v komunitním kruhu o všem pověděli, naučili jsme se písničku o vánočním stromku, kterou jsme zpívali u rozsvěcení stromečku v hale školky - i s kamarády z Červeného a Modrého klíčku.

Děti pracovaly s pomůckami Marie Montessori, v rámci logopedické prevence jsme procvičovali pusinky při artikulačních a dechových cvičeních.

Předčtenářskou gramotnost jsme prohlubovali při prohlížení knih, leporel a encyklopedií, vyhledávali jsme zimní obrázky, povídali si o nich a děti se také seznámily s písmeny A D V E N T a plnily úkoly v centrech aktivit.

Děti se seznámily s básničkami o adventu.

A protože máme třídu plnou šikovných a tvořivých dětí, vyrobili jsme si adventní věnec s LED svíčkami, který nám bude zdobit třídu a připomínat nám blížící se Vánoce. Další věnce vznikaly z papíru a modelíny.

Také jsme pracovali na přáníčkách a dárečcích pro rodiče - toto tvoření si děti velice užily. Vytvořili jsme i přáníčka pro babičky a dědečky do DPS :) 

Toto období je pro děti kouzelné a rády ho prožívají nejen s rodinou, ale i se svými kamarády ve školce. 


Klíček do lesa a podzimní zahrady

V tomto integrovaném bloku jsme se zaměřovali na podzimní přírodu, její proměny, na význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka.

Pozorovali jsme plody v zahrádkách, v lese i poli (jablka, hrušky, švestky, cukrová řepa, kukuřice, brambory,…), jejich sklízení a uskladňování.

Snažili jsme se rozvíjet poznatky o práci, pomůckách, nářadí, o vzájemné pomoci a spolupráci.

Dětem jsme se snažili nabídnout co nejvíce přírodnin, které jdou v přírodě nasbírat. Pracovali jsme s řepou, kaštany, ořechy, jablky, 

Zahráli jsme si pohádku Boudo budko, děti to velice bavilo a tak jsme měli divadýlko ve třídě několikrát do týdne. 


Klíček ke školce

Do školky za kamarády

Toto téma se zaměřuje na rozvoj a posilování kamarádských vztahů v novém kolektivu. Aktivity jsou přizpůsobeny adaptačnímu období, děti se především seznamují s vybavením třídy, s jejími hračkami a pomůckami.

Vedeme děti k začlenění do kolektivu, ke komunikaci s dětmi a učitelkami. Navozujeme přátelskou atmosféru ve třídě.

Zaměříme se na:

- Adaptaci dětí na prostředí třídy

- Budování sociálních vztahů

- Vytváření bezpečného prostředí pomocí pravidel třídy

Děti si utváří základní představu o pravidlech chování.

- Děti pracují u stolků s hračkami a didaktickými pomůckami

- Seznamují se s vybavením třídy

- Každý den máme komunitní kruh, seznamujeme děti s pravidly třídy, hovoříme na různá témata, pozorujeme a pojmenováváme počasí

Příklady aktivit:

- abeceda – rozhovor nad obrázky, pojmenováváme obrázky začínající na jednotlivé hlásky

- Prohlížení knih a leporel, vyhledávání dle zadání - „čtení“ písniček pomocí piktogramů

- Didaktické pomůcky – dřevěné vkládačky, jednoduché počty

- Růžová věž, hnědé schody (pomůcky Marie Montessori)

- Konstruktivní stavění s různými stavebnicemi (korková, dřevěná)

- Zpěv dětských písní za doprovodu klavíru

- Cvičení – zahřátí těla- reakce na hudbu, průpravné cviky, básnička s pohybem Voláme sluníčko

- Práce s pravidly třídy, rozhovory, navazování kamarádských vztahů, žabák Ferda

V týdnu od 7. - 11. 9. jsme se seznámili s pohádkou O řepě a zkusili si ji společně zdramatizovat. 

V týdnu od 14. - 18. 9. navazujeme na pohádku O řepě a plníme nejrůznější úkoly motivované řepou. 

IMG_20200910_073701.jpg

IMG_20200909_085524.jpg