Aktivity 2. oddělení - třída ZELENÝ KLÍČEK

  • V průběhu školního roku zařazujeme projektové dny, kdy děti přijdou do třídy v převlecích - například: Broučkiáda, Karneval, Čarodějnice, atp. Projektové dny volíme dle aktuálního tématu.
  • Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na www.rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem, každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí. Nově se můžete podívat i na videa a vidět, co vše školce děláme a jaké aktivity mají děti nejraději :-)ZDOBÍME STROMEČEK

   Společně očekáváme příchod Ježíška. Děti si samy nakreslily dopis, kde si moc přejí, aby nám do třídy přinesl Ježíšek vánoční stromeček. Proto se společně pustily do práce a každý odzdobil stromek. Druhý den ráno na nás čekalo překrásné a voňavé překvapení - stromeček byl ve třídě! Děti si ho samy ozdobily krásnými, dřevěnými ozdobičkami. A nyní nám stromeček každý den zdobí naší třídu. 
Téma: ČERTE, MY SE TĚ NEBOJÍME!
A
ČERTOVSKÝ DEN

   Máme za sebou téma: „Čerte, my se tě nebojíme!“. Hlavním cílem bylo ukázat a představit dětem čerta jako rošťáka, který je jim v mnohém podobný a zbavit děti strachu prostřednictvím her a aktivit, které budou dětem příjemné. Závěrem tématu byl příchod Mikuláše, anděla a čerta a také jsme si ve třídě udělali své vlastní peklíčko, kdy děti přišly převlečené za malé čertíky. Děti si ve třídě postavily z MAXI cihliček pořádné peklo, ohřály se u pekelného ohně, tvořily s černými uhlíky, skákaly v začarovaném pytli a tím splnily těžkou čertí zkoušku. Celý den jsme si všichni moc užili, děti si naposledy zazlobily a odteď už budou opravdu nejhodnější! :-) 
ADVENTNÍ ČAS
   Začali jsme netrpělivě odpočítávat dny, kdy k nám do školky konečně přijde Ježíšek s dárečky. Ukázali jsme si advetní věnec/svícen, kde jsme "zapálily" první plamínek na svíčce. A aby nám ten čas rychleji utekl a děti měly povědomí o tom, kdy Ježíšek dorazí, využíváme k tomu náš adventní stromeček, na který každý den přilepíme 1 vánoční ozdobičku. A až bude plný krásných ozdob, tak konečně zazvoní zvoneček! :-)


Téma:

SE ZVÍŘÁTKY SE PŘIPRAVUJEME NA ZIMU

   Děti se seznámily s různými zvířátky v podzimním čase. Dozvěděly se, kde můžeme zvířátka najít – v lese, na poli, na louse, atp.  Povídali jsme si o tom, jak se zvířátka radují z podzimních darů přírody, pochutnávají si na nich, ukládají si své zásoby na zimu a některá si chystají pelíšky k zimnímu spánku.  Díky personifikaci se zvířátka stávají blízkými kamarády a děti tak mohou dobře rozpoznat jejich přání, radosti a starosti. Děti si osvojily jednoduché poznatky o přírodě a jejich proměnách. Učily se pozorovat rozmanitost počasí, vážit si života ve všech jeho formách.

Projektový den:
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ

   Ve středu 14. 11. přišly děti převlečeny za broučky, berušky, motýlky, mravence. Společně jsme si zatancovali, představili si zvířátka. Na naše malé broučky čekalo dopoledne plné aktivit, kdy pomáhali broučkům s úkoly, než se uloží k zimnímu spánku. Děti si vyrobily svého vlastního broučka z přírodnin (šišek, kaštánků, oříšků. Pomohly mravencům nanosit zásoby do mraveniště, housenku oblékly do teplého kabátku, procvičily si nožičky a křidélka před dlouhým spánkem a hlavně si postavily domeček, kam se poté všichni broučci uložili ke spánku. Všichni jsme si den s broučky moc užili a jsme zvědaví, jaký další projektový den nás bude čekat! :-) 
NA VÝSTAVĚ ZVÍŘAT U CHOVATELŮ

   V pátek 9. 11. jsme se s dětmi vydali na výstavu zvířátek. Děti se moc těšily a delší cestu zvládly výborně. Děti měly možnost vidět holoubky, husy, kachny, slepice, králíky, morčátka a mnoho dalších zvířátek. Všichni byli nadšení a už se těšíme na příští rok. :-)LOGOPEDICKÉ AKTIVITY

   Začali jsme využívat nové logopedické zrcadlo, kdy si děti hravou formou procvičují své jazýčky. Využíváme dechová a artikulační cvičení. Vše probíhá nápodobou, děti v zrcadle vidí, co se děje s jazýčkem, když s ním cvičíme. :-) Motivací je pracovní list, kde si děti za chvilinku procvičování vybarví 1 obrázek a po vybarvení všech obrázků, dostanou pracovní list domů. :-)NA VYCHÁZCE K LESU

   Jednoho dne jsme se vydali na delší procházku k lesu Polom. Děti byly velice šikovné a s nadšením kráčely a běžely. Cestou jsme pozorovali podzimní přírodu, děti si hrály s klacíky, kamínky, hlínou. Kreslily do hlíny obrázky. Cestou jsme potkali srnečku, jak skáče po poli. Když jsme došli k lesíku, děti se proběhly, dováděly a byly moc spokojené. Pořádně jsme si protáhli nožičky a už se moc těšíme, až nám bude zase počasí přát a my se vydáme opět do lesíka a tentokrát ho budeme moci pořádně prozkoumat. :-) 
Téma: OBJEVUJEME ŽIVOT NA STATKU, NA POLI A V LESE

   Cílem bylo probudit v dětech spontánní zvídavost o přirozených změnách podzimní přírody kolem nás a uvědomovat si krásy podzimu. S dětmi jsme pozorovali rozmanitost počasí, jak se v průběhu měsíce mění. Sbírali jsme podzimní plody, zkoumat krásy naší vesnice, pouštěli jsme draka.

    Společně jsme si vyzdobili třídu, šatnu podzimní výzdobou, děti si vytvořily "Zubáčka Dýňového" z větší dýně, vyzkoušely si vydlabat dýni a poté ji nakreslily obličej a hezky ji fixami dozdobily.

   Všechny nabízené aktivity byly motivované podzimem, ke cvičení jsme využily kaštany, makovice. Naučili jsme se nové písničky. Prohlubovali jsme práci ve skupinkách, aby se děti dokázali domluvit mezi sebou a spolupracovat.

   Využili jsme nasbírané podzimní plody k tvoření, rozvoji jemné motoriky, jazykovým chvilkám, apod.

    Děti se seznámíily s veršovanou pohádkou Kuřátko a obilí. Seznámily se s kuřátkem a pohádku jsme společně rozebrali. Jak se asi cítilo kuřátko, když bloudilo mezi poli? Jak se zachovat a co udělat v takové situaci? Co dělat, kdybychom se my ztratili? Společně si zahrajeme na kuřátka, kdy jsme prohlubovali intrapersonální inteligenci - děti se zkusily vžít do malého kuřátka, jak se asi cítí, když je ve skořápce (děti měly v klidné části třídy stoleček s bílou netkanou textilii pod který se schovaly a na chvilku se staly kuřátkem). Děti si vytvořily z papíru své vlastní kuřátko.

 První dny v Zeleném klíčku

Téma: HRNEČEK A BAČKŮRKY, UŽ UTÍKÁM DO ŠKOLKY 

Celým rokem bude děti provázet plyšový žábák Ferda, kterého využíváme jako motivaci k činnostem a zároveň slouží jako výchovný prostředek.

První dny jsme věnovali seznamování se s novým prostředím, kamarády, p. učitelkami. Děti si zdramatizovaly pohádku O veliké řepě, naučily se novou písničku Kamarád. Společně jsme vytvořily pravidla soužití ve třídě. 

Denně zařazujeme cvičení, které je u dětí velmi oblíbené, využili jsme ke cvičení i padák. 

Děti si namalovaly sluníčko a zjistily, že se dá malovat nejen barvami, ale dá se využít i mokrý krepový papír. 

Snažíme se zařazovat aktivity u kterých u dětí prohlubujeme schopnost spolupracovat s kamarády, domlouvat se a aktivitu vyřešit s kamarádem. 


 

  

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás