Zde najdete projekty jednotlivých tříd naší MŠ - aktuální témata i ta starší.

V třídách plánujeme aktivity tak, abychom rozvíjeli všechny typy inteligencí - více informací viz kolonka třídy.