Ředitel Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd

Mgr. Jan Sigl

Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

Pavlína Bisová

 

Učitelky (pro školní rok 2021/22)

1.třída - ČERVENÝ KLÍČEK

třídní učitelka: Bc. Blanka Lipavská

a Dana Urbánková, DiS.

2.třída - ZELENÝ KLÍČEK

třídní učitelka: Veronika Kutová, DiS.

a Michaela Provázková, DiS.

asistent pedagoga: Hana Famfulíková

3.třída - MODRÝ KLÍČEK

třídní učitelka: Pavlína Bisová

a Lenka Machová, DiS.

asistent pedagoga: Jana Jarešová

 

Domovnice:

Božena Albertová

Ivana Radová 

Hospodářka školy:

Helena Půlkrábková