Aktivity 3. oddělení - třída MODRÝ KLÍČEK

Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na www.rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem, každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí.

Pohádka O TŘECH PRASÁTKÁCH

V minulém týdnu jsme se zaměřili na pohádku O Budulínkovi a tento týden se budeme věnovat pohádce O třech prasátkách.

U dětí je potřeba rozvíjet předčtenářské dovednosti, a tak budeme vyprávět příběh, děti ho pomocí magnetických obrázků převypráví (dějová posloupnost,rozvíjení slovní zásoby), čekají nás pohybové činnosti motivované pohádkou např. Jak to bylo s prasátky.

V rámci výtvarné činnosti vytvoříme domečky pro prasátka za využití různých materiálů, děti se seznámí s technikou frotáže (kopírování struktury povrchů na papír) během pobytu venku.

V průběhu týdne budeme trénovat vystoupení na rozloučení s předškoláky.

MOJE RODINA A POVOLÁNÍ

S dětmi jsme se povídali o rodině, jejich členech, vztahy mezi nimi. Jak si vzájemně můžeme uázat, že se máme rádi. V dětech byla prohlubována empatie a láska.

Jaká povolání rodiče dětí dělají, čím by chtěly samy být, až budou velcí. Námětové hry na nejrůznejší povolání, třídění podle různých kritérií a povídání si o tom, jaká povolání jsou užitečná ostatním.

Většina pohybových činností byla přesunuta na zahradu, každý den jsou s dětmi prováděny jógové pozice s obrázky, které nám postupně utvářejí kompletní sestavu na protažení celého těla.

Průběžně s dětmi sbíráme přírodinyny do hmyzího domečku a v rámci environmentálí výchovy pozoruje v žížališti žížaly, jak si staví cestičkys a kypří půdu, jejich užitečnost.

AKTIVITY PO ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLEK

Po znovuotevření školek se děti opět zapojily do běžných činností. Začaly jsme tématem Chystáme se k zápisu, kde si děti procvičily činnosti, které by při nástupu do školy měly zvládat.

Pracovaly jsme s pohádkou a děti měly dostatečný prostor pro přivítání se s kamarády po delší době. Často jsme využívali pro činnnosti pobyt venku a zahradu školky.

Začali jsme s dětmi sbírat přírodniny do hmyzího domečku a věnovali jsme se ekologii a nejen třídění odpadu.

V dalším týdnu jsme se zaměřili na téma Čarodějnic, kterých se týkal především PROJEKTOVÝ DEN. Děti přišly v kostýmech, plnily úkoly a měli možnost projít si s rodiči Čarodějnickou stezku, za kterou je čekala sladká odměna.

V rámci tohoto týdne se děti každý den podílely na pokusecha experimentech, což je velmi bavilo a nedchlo.

JARO K NÁM PŘICHÁZÍ, PŘÍRODA SE K ŽIVOTU PROBOUZÍ

Téma je zaměřené na jaro, kdy si děti pomocí říkanky Uvíjíme věneček zopakují názvy jarních květin, budou plnit pracovní listy s jarní tematikou. V rámci předčtenářské gramotnosti mohou zkusit vyprávět pohádku O Červené Karkulce pomocí obrázků (trénování posloupnosti, slovní zásoba). Výroba narcisů a pozorování změn přírody v rámci procházek.

Děkujeme rodičům za zpětnou vazbu a za posílání fotek dětí při tvoření.

SNĚŽENKA

Z důvodu uzavření MŠ jsme přešli na distanční výuku, v rámci které děti dostaly úkoly na doma. 

Hlavním tématem byly jarní rostliny - sněženky a bledulky, pozorování jich v přírodě, porovnávání rozdílů. Také děti dostaly za úkol pokus s květinami, zda se jim zabarví po namočení do barevné vody. Pracovní listy byly zaměřené na předmatematickou gramotnost a počítání.

Naučily se novou básničku Slunce a vyrobily si sněženky. 

ZA POLÁRNÍM KRUHEM

Děti se v rámci tématu rozvíjí a osvojují poznatky o životě v krajinách ledu a sněhu. Poznávají arktická zvířata, život Eskymáků, seznamují se s jiným způsobem života. Porovnávají počasí a krajinu v naší zemi a v severských zemích. 

Při aktivitách se učí vzájemné spolupráci, rozvíjejí své vědomosti a dovednosti, které vedou k úspěšnému vstupu do základní školy.

LIDSKÉ TĚLO A ZDRAVÍ

Děti si osvojují poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech, vytvářejí si zdravé životní návyky.

Povídáme si s dětmi o zdravé stravě, vitamínech a nemocech. Sportujeme.

Často navštívíme tělocvičnu na zdokonalování fyzické zdatnosti a obratnosti.

Každý den v rámci logopedické prevence procvičíme mluvidla, trénujeme první a poslední hlásku ve slově, skládání slov z hlásek.

Pomocí malovaného čtení rozšiřujeme slovní zásobu, skloňujeme slova a přechylujeme.

V rámci projektového dne si uděláme ve třídě Karneval.

 

SNĚHOVÁ NADÍLKA

V tomto období se s dětmi zaměřujeme na charakteristiku zimy, zimního počasí a zimních sportů.

Sněhovou nadílku využíváme k pozorování a zkoumání vlastností sněhu, bobování a tvoření ze sněhu.

Učíme se písničku Malé vločky a Meluzína. Opakujeme říkanky Chumelenice a Sněhulák.

Vyrábíme papírové sněhuláky, malujeme zimní krajinu.

Provádíme grafomotorická cvičení a logopedickou prevenci.

Čteme pohádky, vyprávíme příběhy, pracujeme s informacemi, skládáme...a děláme mnoho dalších aktivit, které se vztahují k tématu Sněhová nadílka.

Na obláčku andílek sedí, na všechny děti hledí

Poté, co jsme se rozloučili s podzimem a odnesli jsme zvířátkům do lesa kaštany, přivítali jsme přicházející zimu. Společně jsme si všechny třídy rozsvítily vánoční stromeček a zazpívali jsme si vánoční písničku. Rozsvítili jsme si první svíčku na adventím věnci, který jsme si ozdobili.

V období před Vánocemi se s dětmi zaměříme na výrobu vánočních přáníček a dárečků, zpívání vánočních koled a naladění vánoční atmosféry.

Každý den až do Vánoc budou mít děti v adventním kalendáři připravený úkol, který budou plnit.

V pátek 4.12. nás čeká Čertovký den, kdy si uděláme přehlídku čertovských kostýmů, zatančíme si čertovský tanec a vyrobíme si Mikuláše. 

Den stromů

V úterý 20.10. jsme si společně připomněli Den stromů, den, kdy jsou stromy nejbarevnější a nejkrásnější. Děti se seznámily s tím, proč jsou pro nás stromy tak důležité, že nám vytváří kyslík a co se z nich vyrábí. Osahali jsme si stromy, jejich strukturu, pozorovali jsme je v přírodě, porovnávali a učili jsme se poznávat jejich stáří podle letokruhů.

Pohybové a pracovní činnosti máme také zaměřené na téma stromů, jejich plody a listy. Přečteme si pohádku Jak Křemílek a Vochomůrka vařili šípkový čaj a sami si tento čaj také zkusíme uvařit ze šípků, které si procházkou nasbíráme.

Počasí se změnilo a jablíčko nám uzrálo

Děti se seznamují se symboly podzimu, jak se mění počasí. Pozorují a popisují sklízení ovoce a zeleniny, jejich využití. Samy si děti vyzkouší pozorování ovoce a zeleniny prostřednictvím všech smyslů, pokusy s nimi. Prostřednictvím grafomotoriky bude rozvíjena jemná motorika. Dále děti čeká plnění pracovních listů s podzimní tematikou.

V rámci Metody dobrého startu děti začaly písničkou Pec nám spadla, ke které se pojí celá řada úkolů.

Byla zahájena Angličtina hrou, kde se děti postupně začnou seznamovat se sluchovým vjemem cizího jazyka a budou se učit napodobovat jednoduché fráze představování se, vše bude formou hry, aby to děti zaujalo a učily se s chutí.

Děti budou seznámeny s hračkami a pomůckami ve třídě (především Montessori, ale také řadu dalších), postupně budou poznávat postupy her a jejich funkci.

Léto se s námi loučí, barevný podzim se hlásí

Trénovali jsme odstíny barev s Montessori pomůckou, zkoušeli jsme si pokus s vodou a barvou, který děti moc bavil a také jsme zkoušeli vrstvení tekutin - tzv. Oceán v lahvi (olej, voda, barvivo).

Každý den procvičujeme logopedii v rámci cviků na rty, jazyk a mluvidla. Cvičení zaměřujeme na jógu, kdy se děti naučily novou pozici Letadla.

Navštívilo nás Planetárium, z kterého měly děti velký zažitek.

Noví kamarádi jsou prima, už jsem mezi svýma

V průběhu září se děti seznamují s kamarády ve třídě. Někteří se znají, ale zavítali mezi nás i noví kamarádi, kteří se hned zapojili mezi ostatní děti. V rámci pohybových her a aktivit se díky pěknému počasí snažíme co nejvíce využívat prostory zahrady školky a také nové sportovní hřiště vedle ní. 

Uskutečnila se u nás aktivita s názvem Malá technická univerzita, na které si děti vyzkoušely práci jako stavitelé podle plánku.

Výtvarnou činností jsme si s dětmi sdělili zážitky z prázdnin, určili jsme si společně třídní pravidla a také jsme vypracovali několik pracovních listů na rozvoj grafomotoriky.

Děti se naučily novou písničku s pohybem O veliké řepě. Tuto pohádku jsme si také zdramatizovali, děti ji převyprávěly vlastními slovy a učily se posloupnost.

Často využíváme pomůcky Montessori, které děti všestranně rozvíjejí a připravují je do života.