Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání 

Název projektu "Hláska k hlásce, slovo k slovu, porozumíme si spolu"

Pedagogové s dětmi každodenně provádějí preventivní logopedická cvičení, tj. artikulační, dechová, sluchová, smyslová, zraková, grafomotorická.

 

Projekt je zaměřený na získání kompetencí v oblasti logopedické prevence učitelkou naší mateřské školy formou absolvování kurzu Logopedický asistent a obohacení vybavení mateřské školy pomůckami pro bohatší a názornější práci v oblasti řečových aktivit.

Ministerstvo školství vyhlásilo dotační program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 a my jsme využili příležitosti a o finanční dotaci jsme požádali.

Dotaci ve výši 30 tisíc korun se nám podařilo získat . Část prostředků byla určena na vzdělávání, financování kurzu pro logopedické asistentky, další finance byly určeny na zakoupení pomůcek k procvičování výslovnosti, her se slovy, her k rozvíjení slovní zásoby.

Konkrétně byly zakoupeny tyto pomůcky: notebook Lenovo, výukový program Altík, Magic ball, Oromotorická cvičení.

Díky nově zakoupeným pomůckám mohou děti  rozšiřovat své řečové dovednosti zábavnou formou.