Organizační poznámky 1.třídy

Zaměření oddělení :

Podporujeme fyzickou a pohybovou zdatnost dětí, rozvíjíme a zdokonalujeme sebeobslužné dovednosti, základy osobní hygieny  a společenské chování.

Dětem jsou nabízeny hudební, výtvarné, pohybové, pracovní a jazykové (preventivně logopedické) činnosti. Rozvíjíme předčtenářskou a předmatematickou gramotnost aktivitami přiměřenými věku dětí.

Děti získávají sociální dovednosti, učí se spolupracovat a vzájemně komunikovat. Podporujeme tvořivost a samostatnost dětí při všech nabízených činnostech.

Učitelky plánují a realizují činnosti a aktivity pro děti dle jejich individuálních potřeb, zájmů a schopností.

 


Děti  v Červeném klíčku potřebují:
bačkorky (ne pantofle) - vhodnější jsou bačkorky nazouvací bez zapínání, protože se děti několikrát denně přezouvají - před a po cvičení, před a po pobytu venku, před a po odpočívání...
pyžamko
náhradní oblečení, včetně spod. prádla
tepláky do třídy i na písek 
kapesník
hrneček na pitný režim
pláštěnku
VŠECHNY VĚCI ŘÁDNĚ OZNAČTE JMÉNEM DÍTĚTE!!!

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás