Aktivity 1. oddělení - třída Červený klíček

Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na www.rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem, každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí.


Téma: Podzimní loučení a příprava na zimu

Období podzimu se nám pomalu blíží ke svému konci. Typickým jevem pro toto období je déšť a zatažená obloha. Kapičky si vesele kloužou všude, kde je napadne. Vítr je nahání po ulici a my máme jedinečnou možnost vzít na nožičky gumáky. Sluníčko se nám ukazuje čím dál méně. Zvířátka si dělají zásoby na zimu a ukládají se pomalu k zimnímu spánku.

V komunitním kruhu jsme si povídali o dešti, větru, podzimním počasí obecně. Povídání dětí jsme prokládali našimi poznatky, obrázky, fotografiemi. Pro navození podzimní dešťové atmosféry jsme si pustili relaxační hudbu př. kapičky deště. Experimentovali jsme s vodou, naším dechem, všímali si větru.

Cílem tématu bylo předat dětem základní znalosti o podzimu jako takovém. Zaměřili jsme se na podzimní počasí a na jeho různé podoby. Prakticky se seznámili s oblečením, které na podzim nosíme. Procvičovali jsme samostatné oblékání dětí, rozpoznání svého oblečení. Každý den pohledem z okna popisovali počasí, které bylo venku. V rámci tématu se zaměřili na přípravu zvířátek k zimnímu spánku, uspávali jsme plyšového kamaráda v postýlce. Nechyběla dramatizace pohádky „O veliké řepě, „Boudo budko“, doplněná o rekvizity zvířátek.

Téma počasí a příprava zvířátek na zimní spánek nás provázelo v různých pohybových hrách, básničkách, písničkách, kresbách, při pobytu venku – zaměřili jsme se na pozorování podzimní přírody, rozpoznávání mlhy, mrazu a dalších jevů, poznávání zvířátek během procházky, poslech zvuků v přírodě.

I nadále jsme prohlubovali a upevňovali práci s nůžkami – stříhání podle čáry za dopomoci učitelky.

Děti jsme motivovali k samostatnému prohlížení knih, obrázků, časopisů, encyklopedií.


Téma: Zvířátka v lese

Život v lese je krásný a zvláště pak na podzim. Cílem uplynulého tématu bylo představit a předat dětem základní znalosti o životě v lese. V dětech jsme se snažili vytvářet pozitivní vztah k přírodě a také je seznámit se základními pravidly, které je důležité v lese dodržovat.

V rámci tématu jsme se zaměřili především na poznávání zvířátek, která v lese žijí (př. medvěd, liška, sova), na les a jeho dary, které skrývá (šišky, mech, jehličnany).

Zahráli jsme si nové pohybové hry motivované právě zvířátky, v dětech se snažíme probouzet pohybovou improvizaci a rozvíjíme jejich fantazii. Zazpívali jsme si nové písničky, které jsme obohatili o hru na přírodní hudební nástroje př. šišky, oříšky.

Nechyběla ani dramatizace pohádky „Boudo budko“, doplněná o rekvizity zvířátek.

Toto téma nás také doprovázelo při pobytu venku – zaměřili jsme se na pozorování podzimní přírody, poznávání zvířátek během procházky, poslech zvuků v přírodě, sbírání přírodnin a následnou práci s nimi v MŠ. S dětmi jsme také vyzkoušeli pokus se šiškou, který se nám povedl a děti fascinoval. Rozevřenou šišku jsme vložili do sklenice s vodou a pozorovali, co se bude dít. Po několika hodinách se šiška nasákla vodou a uzavřela se. 

Zaměřili jsme se také na seznámení dětí s nůžkami – děti se pokusily stříhat podle čáry za dopomoci učitelky. K osvojování stříhání jsme využili i pomocné nůžky (dvojnůžky).

Děti také motivujeme k samostatnému prohlížení knih. K dispozici měly knihy o zvířátkách a o životě v lese – vizuálně zajímavé a obrázkové knihy pro děti.


Projektový den: Dýňový den

V pátek 2.11. jsme si s dětmi udělali den plný dýní. Ráno jsme začali zdobením malých dýní, každý si tu svou mohl namalovat a vyzdobit podle své fantazie. Jednu velkou dýni jsme také společně vydlabali – prozkoumali jsme, co je uvnitř a společně ji ozdobili. Děti si také mohly vytvořit strašidélko z lízátka, které si pak odnesly domů. Nesměla chybět ani pohybová aktivita, dětem jsme vytvořili pavoučí síť, kterou měly za úkol prolézat, a také strefovaly míček do dýně. Největší zábavou však bylo vaření kouzelného lektvaru, přikládáme i recept, abyste si ho mohli s dětmi uvařit doma.

Lektvar:

1. Skleněnou nádobu naplňte do půlky octem.

2. Přidejte trochu jaru a potravinářského barviva.

3. Nádobu postavte doprostřed plechu (nebo nádoby) a přisypejte trochu jedlé sody. Vše promíchejte kovovou lžičkou.

4. Pěna, která se valí z nádoby je cílem jednoduché chemické reakce :-)Téma: Plody podzimní zahrádky

Toto téma jsme zaměřili na praktické seznámení s druhy ovoce a zeleniny. Konkrétní ovoce a zeleninu se děti učily třídit podle druhu, tvaru, barev, vůně a chuti. Pro děti byla připravena dobrodružná cesta za jablíčkem zaměřená na rozvoj pohybových dovedností. Uspořádána byla také výstava jablíček a brambor, které si děti ozdobily podle své fantazie a tvořivosti.Tímto tématem nás doprovázela také hra dětí zaměřená na zahradníka, na prodavače ovoce a zeleniny. Děti se naučily nové pohybové hry a písničky, které byly doprovázeny hudebními nástroji př. Brambora; Podzim; Ježek; Měla babka - taneček. Chybět nemohly ani vědecké pokusy např. děti zjišťovaly, které ovoce a zelenina se potopí pod vodní hladinu a které ne; porovnávaly jejich hmotnost a velikost; lupou zkoumaly semínka jablíčka. Také jsme zavařovali ovoce technikou „mačkání krepového papíru“(jablíčka, hrušky, švestky) – rozvoj jemné motoriky.

Poslední oblast byla zaměřena na dramatizaci pohádky „O veliké řepě“. Děti byly motivovány samotnou pohádkou a také čepičkami jednotlivých postav. Společně jsme si pohádku za pomoci obrázků rozebrali a po té si ji společně zahráli.

Toto téma děti velmi bavilo a společně jsme si ho moc užili. Stále jsme pokračovali v upevňování pravidel, režimu dne, chůze ve dvojicích.
Téma: Dráček Papíráček

Tímto obdobím nás provázelo téma draci, které jsme završili drakiádou rodičů s dětmi. Nadále probíhala adaptace dětí na nové prostředí a kamarády. Děti se stále učí pravidlům, zvykají si na režim dne, učí se chůzi v zástupu, ve dvojici a dopravním pravidlům při vycházkách.

Společně s medvídkem jsme toto téma zahájili pohádkou „O dráčkovi“, která byla pro děti motivací. Také jsme zařadili „podzimní kouzelnou krabičku“, ve které byl každý den schovaný 1 úkol. Děti se vždy těšily, co v ní objeví za překvapení.

Zaměřili jsme se na rozvoj prostorové orientace (doplnění obličeje dráčkovi, zametání spadaných lístečků do domečku), matematicko-logické aktivity (tvoření dračího ocásku pomocí PET víček, řazení dráčků podle velikosti, přiřazování geometrických tvarů k příslušnému dráčkovi, atd.), rozvoj řeči, také jsme dráčky tvořili, naučili se básničku a písničku o dráčkovi, a zahráli jsme si spoustu pohybových her. Dále jsme si začali povídat o podzimu, jak se mění příroda a počasí. Během vycházek jsme sbírali přírodniny, hledali „dračí jeskyni“ a vytvořili dráčka z přírodnin. Také jsme byli dráčka pouštět na poli. Téma: Medvídek jde do školky

První den ve školce a začátek školního roku zvládly děti statečně. Celé září jsme věnovali seznámení s novým prostředím školky, s novými kamarády, s režimem dne, se značkami a s pravidly třídy. Děti se snažíme vést ke vzájemné spolupráci a respektování jeden druhého, učíme je půjčovat si hračky a pravidlu, že „všichni jsme kamarádi a všichni se máme rádi“.

Během adaptace jsme si zahráli veselé hry na seznámení, společně jsme si zacvičili a vytvořili pěkné obrázky. Také se učíme chytit kamaráda za ruku na vycházce, abychom mohli poznávat okolí školky.

Celým rokem nás bude provázet plyšový medvídek, který na děti bude každý den čekat ve školce, bude dětem se vším pomáhat a dohlížet na ně.

Dětem se snažíme vytvořit příjemné prostředí, aby se do něho rády vracely s úsměvem.

 


MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás