AKTIVITY 1. TŘÍDY - ČERVENÝ KLÍČEK

Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na www.rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem. Každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí.

     

Integrovaný blok: Klíček do ledového království

Téma: Ruce, nohy, čelo, poznáváme tělo!

1. 2. - 5. 2. 2021

(Pozorujeme barvu svých očí a přenášíme ji na papír)

Dobře víme, že ve zdravém těle se skrývá zdravý duch. Jak ale naše tělo funguje? O tom jsme si s dětmi povídali další týden ve školce. Seznámili jsme se s naší kostrou, svaly, orgány a smysly pomocí různorodých činností a her. Děti měly možnost nahlížet do encyklopedií o lidském těle, zkoumat funkce všech pěti smyslů a dělat si legraci pomocí mimických svalů.

(Jako profesionálové počítáme a modelujeme zuby.)

Pro rozvoj grafomotoriky a úchopu tužky měly děti k dispozici tematické pracovní listy, jako například dokreslení obličeje. Naučili jsme se básničku Moje tělo mozek řídí, Lidské tělo a písničku Prstů máme pět. Měli jsme možnost znovu navštívít tělocvičnu a pořádně naše těla provětrat. Zároveň jsme vnímali srdeční tep a jeho změny v rámci pohybu a odpočinku. Hodně času jsme trávili díky krásnému zimnímu počasí venku, kde jsme si užívali pravých zimních radovánek. Součástí každého dne byla logopedická prevence a pohybové chvilky.

(Zimní počasí nás baví)

 


Integrovaný blok: Klíček do ledového království

Téma: Paní Zima přichází a mráz ji doprovází

18. 1. - 29. 1. 2021

(Konečně napadl sníh a mohli jsme postavit pořádného sněhuláka.)

Po znovuotevření mateřské školy se děti velmi rychle adaptovaly na dobře známé prostředí. Popovídali jsme si o aktivitách s rodiči v době volna a příchodu pravého zimního období - konečně napadl sníh. Společně jsme toho využili a při pobytu venku postavili sněhuláka, bobovali před školkou a vymýšleli různé hry spojené se sněhem. Poletovaly jsme vzduchem jako sněhové vločky, vytvářeli andílky a zkoušeli hrát koulovanou. Naučili jsme se básničku Sněhulák a písničku Zima. 

(Procvičujeme jemnou motoriku a tvoříme sněhové vločky.)

V rámci výtvarné aktivity děti pracovaly s temperovými barvami a štětcem. Součástí každého dne byla logopedická prevence. K zimě neodmyslitelně patří i spousta zimních sportů, které jsme si s dětmi představili na videu, obrázcích a při různých pohybových hrách. Pro zdraví jsme několikrát navšívili i tělocvičnu, kde jsme si pořádně zaběhali a zacvičili. 

(překážkovou dráhu zvládáme levou zadní.)

 


Integrovaný blok: Klíček k adventu

Téma: Na Tři krále o krok dále

4. 1. - 6. 1. 2021

(Králové trénují správnou chůzi a držení těla)

Poslední záchvěv vánoční atmosféry se v Červeném klíčku promítl skrz tříkrálovou tradici. Děti měly po návratu z prázdnin dostatek času na opětovnou adaptaci v prostorách školky a vyprávění zážitků z Vánoc. I když k nám nebyla epidemiologická situace přívětivá a zkrátila tříkrálový týden pouze na tři dny, stihli jsme spoustu hezkých aktivit.

(Na vycházce jsme se proměnili v komety a pořádně se proletěli)

Každé z dětí mělo možnost vyrobit si svou vlastní korunu, trénovali jsme správné držení těla a dýchání, namalovali svou vlastní kometu a přivítali první letošní sníh. V rámci předčtenářské gramotnosti jsme se seznámili s příběhem o příchodu Tří králů s dary k Ježíškovi. Součástí každého dne byla logopedická prevence a pohybové chvilky.

(Kreslení do prvního sněhu)

 


Integrovaný blok: Klíček k adventu

Téma: Vánoční čas je v každém z nás

7. 12. - 22. 12. 2020

(Byli jsme moc šikovní a proto nám Ježíšek ,,naježil" spoustu krásných dárků)

Přešel čas čertů a v Červeném klíčku jsme se mohli pomalu začít připravovat na příchod Ježíška. Do školky nám Ježíšek poslal speciální adventní kalendář, který byl plný různých zajímavých a legračních úkolů. Ať už šlo o výrobu papírových vloček nebo mluvení ,,čertím" jazykem, vždy jsme si plnění úkolu náramně užili. Jedním z úkolů bylo i zdobení třídního vánočního stromečku, což jsme zvládli na jedničku. Pověděli jsme si, proč vlastně Vánoce slavíme, jaké jsou vánoční tradice a co máme na tomto svátku nejraději.

(Stříhání papírových vloček pro Ježíška)

Abychom si navodili tu správnou vánoční atmosféru, naučili jsme zpívat známé koledy a recitovat vánoční básničky. Jednou z nich byla i ,,Já mám z Vánoc nejraději", kterou děti ve dvojicích nahrály na video. Výsledek sloužil jako náhradní dárek za zážitek z vánoční besídky pro rodiče. Děti byly moc šikovné a videa se tak velmi vydařila. Poslední pátek před příchodem Ježíška jsme si společně upekli perníčky, na kterých si pochutnala celá školka. Co je ale nejhlavnější? Adventí čas jsme si pořádně užili ve společnosti našich kamarádů v Červeném klíčku.

Součástí každého dne byly pohybové chvilky a log. prevence.

(Tak co? Jde to prasátko vykrojit líp než hvězda?)

JÁ MÁM Z VÁNOC NEJRADĚJI

Já mám z Vánoc nejraději,

když se doma všichni smějí.

Když se kapři mrskají

a prskavky prskají.

Není vůbec důležité

dostat dárků horu.

Hlavní je, že těšíme se

na Vánoce spolu.


Integrovaný blok: Klíček k adventu

Téma: Čerte, čerte chlupatý, nechej pytel za vraty!

30. 11. - 4. 12. 2020

(Kostýmy nám pomohly čerta přesvědčit, aby nás do pekla neodnášel)

Rok se s rokem sešel a opět se přiblížil  příchod Mikuláše a jeho věrných přátel - anděla a čerta. V Červeném klíčku jsme se tento týden zaměřili na čertovskou tématiku, naučili jsme se dvě nové písničky: Mik, mik, Mikuláš a Čertovská písnička. Povídali jsme se o tom, jak to asi v pekle vypadá, proč čerti odnáší děti do pekla a jak se dá zařídit, aby se nám pekelník vyhnul obloukem. Na čertíky jsme si i zahráli díky pohybovým hrám a logopedické prevenci. S čertovskou tematikou jsme pracovali i v centrech aktivit. 

Na konci týdne jsme příchod Mikuláše oslavili pořádným Čertovským dnem, kdy jsme se v malé čertíky všichni proměnili a měli možnost si pořádně po čertovsku zatančit, zařádit a užít si přehlídku kostýmů spolu s ostatními klíčky. 

Letos naštěstí čert nikoho do pytle nevzal. Možná to bylo naší znalostí nové básničky a hlavně písničky. 

Součástí každého dne byly pohybové chvilky a log. prevence.

(Čertovská svačinka)

 


Integrovaný blok: Klíček k adventu

Téma: Zase znovu po roce blíží se nám Vánoce

23. 11. - 27. 11. 2020

(Že ještě není sníh? To nevadí, venku je dobře i tak!)

Listopad se uchýlil ke svému konci a děti ve školce se konečně pomalu začali připravovat na krásný předvánoční čas. Kromě tematicky laděných aktivit jsme se naučili novou písničku Vánoční stromeček, kterou jsme si společně s ostatními klíčky zazpívali při rozsvícení vánočního stromečku v hale školky. 

(Když nepadají vločky venku, zahrajeme si na ně ve školce.)

Protože vánoční čas doprovází i vánoční výzdoba, při procházkách jsme si po okolí začali všímat ozdobených domů, procvičovali barvy a případně ozdoby i přepočítali. Sníh jsme si přičarovali do školky pomocí pohybové hry Sněhové vločky, kdy děti ,,poletovaly" po třídě a poté opatrně přistály na zemi. 

V předvánočním období se více zaměřujeme na mezilidské vztahy, dobré chování k druhému a respektování potřeb ostatních. Průběžně opakujeme Srdíčkové pravidlo a poukazujeme na důležitost spolupráce v kolektivu.

 


Integrovaný blok: Klíček do lesa a podzimní zahrádky

Téma: Lesní říše zvířátek

16. 11. - 20. 11. 2020

(Dramatizace pohádky Boudo, budko)

Poslední předadventní týden se děti měly možnost seznámit blíže s našimi zvířecími přáteli, kteří mají před zimou spoustu práce. Povídali jsme si o různých druzích našich zvířátek, jejich práci při vytváření zásob a hledání vhodného úkrytu na přečkání dlouhé zimy. Pro zpestření a v rámci předčtenářské gramotnosti si děti měly možnost opět vyzkoušet roli herců a diváků při dramatizaci pohádky Boudo, budko. Naše hrdiny jsme pojmenovali, přepočítali a pomohli jim dojít ke šťastnému konci.

Naučili jsme se novou básničku pro procvičování lokomočních dovedností Ježek a novou písničku Běží liška k Táboru. Různé druhy zvířat jsme společně vyhledávali v knihách a věnovali se tematickým aktivitám u stolečků (zdobení ježka modelínou, řazení zvířat podle velikosti apod.)

Součástí každého dne byly pohybové chvilky a logopedická prevence.

 


Integrovaný blok: Klíček do lesa a podzimní zahrádky

Téma: Ranní mlhy, kapky deště, chcete k tomu vítr ještě?

10. 11. - 13. 11. 2020

(Pokus s dešťovým mrakem)

Po znovuotevření mateřské školy se děti z Červeného klíčku vrátily do běžného denního režimu, tentokrát s tématem změny počasí. Společně jsme pozorovali rozmanitost přírodních živlů na podzim, naučili se básničky o počasí (Např. Mraky mezi paneláky) a nezapomněli zopakovat několik tematických písní. Děti po návratu do školky potřebovaly v rámci opětovné adaptace více prostoru pro spontánní hru, proto jí byl věnován dostatek času. Jako zpestření si děti vyzkoušely pokus s pěnou a potravinářským barvivem - vznil nám náš vlastní školkový dešťový mrak.

Součástí každého dne byla log. prevence, pohybové chvilky a četba pohádky před spaním.

(Ani sychravé počasí nám náladu nezhorší!)

 


Integrovaný blok: Klíček do lesa a podzimní zahrádky

Téma: Přišel podzim, hrušky zrají, jablka se červenají

5. 10. - 23. 10. 2020

(Povídání si o různých druzích ovoce a zeleniny)

V následujících třech týdnech jsme se s dětmi zaměřili na rozvoj a užívání všech smyslů, k čemuž nám dopomohla např. hra ,,Uhodni, na čem si zrovna pochutnáváš". Druhým cílem bylo vnímání změn, které přicházejí s podzimem (počasí, vůně, barvy, oblečení, apod.) a s tím spojené vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Děti měly možnost při procházkách pozorovat měnící se okolí a sbírat přírodniny pro výtvarnou aktivitu ,,Já foukám do listí". Kromě opakování známých písní jsme se naučili jednu novou - Ježek a jablíčko. Děti také poprvé pracovaly s miniozvučnými dřívky. Pohybem jsme doprovodili dvě nové básničky - Hruška a Podzim. Do povídání o podzimu jsme zařadili také sezónní plodiny, se kterými mohly děti manipulovat (výtvarná aktivita ,,Miska plná jablíček"). Na konci tématu se děti podílely na pečení jablečných šátečků - vykrajovaly, strouhaly a samozřejmě chutnaly. Součástí každého dne byla logopedická prevence, pohybové chvilky a procvičování lokomočních dovedností.

(Děti pomáhají červíkovi vyzdobit jablíčko - grafomotorické pracovní listy)

Na konci tématu jsme oslavili i mezinárodní Den stromů. Ve školce jsme měli možnost si o stromech a jejich důležitosti popovídat, venku je pak pozorovat a jeden z nich obejmout.

(Den stromů)

 


Integrovaný blok: Klíček ke školce

Téma: Drak přiletěl k nám, prý nechce být sám

21. 9. - 2. 10. 2020

(Pouštění igelitového draka ve třídě)

Následujících čtrnáct dní jsme se věnovali tématu spojenému s draky a přicházejícím podzimem. Za dětmi se přiletěl podívat Ferdův plyšový kamarád dráček, kterému děti daly jméno Bertík, a zároveň mu pomohli najít nové dračí kamarády. Naučili jsme se písničku Není drak jako drak a básničku Veselý drak, kterou jsme doprovázeli pohybem. Každý den opět obsahoval logopedické chvilky, rozvoj grafomotoriky a jemné motoriky.

Nadále probíhala adaptace dětí na prostředí a kolektiv. Zaměřili jsme se na prohlubování vzájemných vztahů, které jsou den ode dne lepší a lepší. Nechybělo ani opakování třídních pravidel a prohlubování rituálních básniček a písniček.

Děti se měly možnost seznámit s výtvarnou technikou tupování a vyzkoušely si práci s vodovými barvami a jejich zapíjením. V rámci procházek jsme s dětmi pozorovali měnící se přírodu. V rámci konstruktivních činností a rozvoje spolupráce měly děti za úkol postavit dráčkovi Bertíkovi pořádnou dračí jeskyni.

Vzhledem k tomu, že jsme kvůli počasí nemohli pouštět draka na poli, udělali jsme ve třídě malý experiment - pouštění igelitového draka pomocí fénu. Děti si dráčka samy ozdobily a pomáhaly mu vzlétnout, což byla velká legrace a všichni jsme si tento moment užili. 

 

 

(Dračí jeskyně pro dráčka Bertíka)

 


Integrovaný blok: Klíček ke školce

Téma: O veliké řepě

14. 9.- 18. 9. 2020 

(Naši malí herci a jejich představení)

Téma třetího týdne se neslo v duchu pohádky O veliké řepě. Děti si z pohádky odnesly ponaučení o tom, jak moc je důležité pomáhat si a držet spolu, a že i malá pomoc může vyřešit velký problém. Nebýt myšky, nikdy by naši pohádkoví hrdinové řepu nevytáhli. Ve třídě máme jedno pravidlo, které s tímto důležitým moudrem souvisí - Srdíčkové pravidlo - Všichni jsme kamarádi a máme se moc rádi. Když si budeme pomáhat, hned nám půjde všechno lépe.

Děti si zkusily s pomocí převleků pohádku zdramatizovat a hrát před kamarády/diváky. Díky obrázkům mohly pohádku i samy převyprávět.

V rámci výtvarné aktivity si děti mohly vlastní řepu vyrobit a skutečnou řepou zkusit malovat. Součástí každého dne byla logopedická prevence.

Celý týden jsme také opakovali jména všech kamarádů a třídní pravidla, která jsme se naučili v týdnech předchozích. Nadále jsme prohlubovali naše rituální básničky a písničku Kamarád, která je mezi dětmi velmi oblíbená.

 

(Děti experimentují a malují řepou)


Integrovaný blok: Klíček ke školce

Téma: Hurá do školky za žabákem Ferdou

 1. 9. - 11. 9. 2020

 

Děti ve třídě Červený klíček se v prvních dvou týdnech školního roku 2020/2021 seznámily s novým plyšovým kamarádem - Žabákem Ferdou, kterým budou celý rok doprovázeny a motivovány. 

Aktivity byly zaměřeny na seznamování se s prostředím školky, režimem dne, nově příchozími kamarády a paní učitelkami. Děti se naučily rituální básničku Pro hezčí den (ranní přivítání) a písničku Kamarád. Zároveň se seznámily s rituální uklízecí písničkou Červeného klíčku a básničkou Ruce jsme si umyli. 

Děti byly seznámeny s pravidly soužití ve třídě, které se stanou součástí denního režimu a bude se trvat na jejich dodržování. Zapamatování pravidel jsme podpořili písní Tiše, ani muk.

Do režimu dne byly denně zařazovány pohybové aktivity, aktivity pro podporu jemné motoriky a grafomotoriky, logopedická prevence a aktivity na posílení předčtenářské gramotnosti. Mladší děti měly dostatek prostoru pro spontánní hru a činnosti dle vlastního výběru. Starším dětem byly nabízeny aktivity přiměřené jejich věku, schopnostem a dovednostem. Všechny děti měly možnost pracovat v centrech aktivit.

 

(Seznámení s žabákem Ferdou a poznávání nových kamarádů)

 

PRO HEZČÍ DEN

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme hezký den,

ruce máme na tleskání

a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den,

Dneska zlobit nebudem.

A běda jestli jo!

   

 

RUCE JSME SI UMYLI

Ruce jsme si umyli,

bacily jsme zničili.

Ruce čisté máme

a na nic nesaháme.

Uděláme okýnko,

do okýnka kuk,

dáme prstík na pusinku

a už ani muk.