V naší mateřské škole probíhá angličtina s Maxem 2x týdně, pracujeme s anglickou učebnicí Playway to English (Cambridge University Press), ve které je  naším průvodcem kamarád (maňásek) Max. Děti se učí s ním komunikovat, protože "Max přiletěl z Anglie a neumí mluvit česky".

Záměrem je seznámit děti s cizím jazykem, zdůraznit jim výhody znalosti jiného, cizího jazyka, motivovat je k budoucímu studiu cizích jazyků na dalších stupních vzdělávání.

Angličtina, její aktivní znalost, však není cílem. Je prostředkem k seznamování dětí s jinými kulturami, tradicemi, způsobem života v jiných zemích.  Děti si uvědomují, že nejsou jen občany obce Dolní Újezd, občany České Republiky, ale že patří do většího společenství - Evropy. Angličtina se tak již v předškolním věku stává nástrojem boje proti xenofobii a rasismu. Spolu s projektem Honzík (rozvoj prosociálních vlastností a životních dovedností dětí) je projekt "MAX" součástí programu Prevence rizikového chování dětí" v naší MŠ.

Děti si uvědomí rozdíly mezi mateřským a anglickým jazykem, učí se rozlišit zvukovou stránku slova, cvičí se jejich fonematický sluch. Schopnost poznat a rozlišit různé zvuky a napodobit je. Tím angličtina, (pro někoho možná paradoxně, ale spíše logicky), pomáhá rozvoji správné výslovnosti i v češtině.

V mateřské škole děti získají základy, na které pak (v optimálním případě) může navazovat výuka v ZŠ.

Lektorka má státní zkoušku z anglického jazyka a FCE.

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás