Klíček ke školce

Téma : Do školky za kamarády

Toto téma se zaměřuje na rozvoj a posilování kamarádských vztahů v novém kolektivu. Aktivity jsou přizpůsobeny adaptačnímu období, děti se především seznamují s vybavením třídy, s jejími hračkami a pomůckami.

Vedeme děti k začlenění do kolektivu, ke komunikaci s dětmi a učitelkami. Navozujeme přátelskou atmosféru ve třídě.

Zaměříme se na:

- Adaptaci dětí na prostředí třídy

- Budování sociálních vztahů

- Vytváření bezpečného prostředí pomocí pravidel třídy

Děti si utváří základní představu o pravidlech chování.

- Děti pracují u stolků s hračkami a didaktickými pomůckami

- Seznamují se s vybavením třídy

- Každý den máme komunitní kruh, seznamujeme děti s pravidly třídy, hovoříme na různá témata, pozorujeme a pojmenováváme počasí

Příklady aktivit:

- abeceda – rozhovor nad obrázky, pojmenováváme obrázky začínající na jednotlivé hlásky

- Prohlížení knih a leporel, vyhledávání dle zadání - „čtení“ písniček pomocí piktogramů

- Didaktické pomůcky – dřevěné vkládačky, jednoduché počty

- Růžová věž, hnědé schody (pomůcky Marie Montessori)

- Konstruktivní stavění s různými stavebnicemi (korková, dřevěná)

- Zpěv dětských písní za doprovodu klavíru

- Cvičení – zahřátí těla- reakce na hudbu, průpravné cviky, básnička s pohybem Voláme sluníčko

- Práce s pravidly třídy, rozhovory, navazování kamarádských vztahů, žabák Ferda

V týdnu od 7. - 11. 9. jsme se seznámili s pohádkou O řepě a zkusili si ji společně zdramatizovat. 

V týdnu od 14. - 18. 9. navazujeme na pohádku O řepě a plníme nejrůznější úkoly motivované řepou. 

IMG_20200910_073701.jpg

IMG_20200909_085524.jpg