Aktivity 2. oddělení - třída ZELENÝ KLÍČEK

Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na www.rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem, každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí.

Téma: ZIMA VENKU VLÁDNE, OBLÉKNU SE SPRÁVNĚ

   V tomto tématu jsme se nadále věnovali zimě a tomu, jak se oblékat, když je venku chladno a mrzne. Roztřídili jsme oblečení, které je vhodné nosit v zimě a které se naopak nehodí. Navazovali na to i další aktivity, kdy si děti vyrobily šály a rukavice z papíru, přiřazovaly stejné vzory rukavic, zdobily šálu knoflíčkami (rozvíjení logicko-matematické inteligence). Naučili jsme se novou písničku Kalamita a děti měly k dispozici hudební koutek s různými hudebními nástroji (xylofon, dešťová hůl, ozvučná dřívka, zvonečky, apod.).

   Velká část byla věnována zdravotním cvikům a pohybovým hrám a také logopedické prevenci. Pozorovali jsme zamrzlá plastová zvířátka v ledu – co se děje s ledem v teple, děti postupně pozorovaly, jak se z ledu klubou zvířátka.

Téma: Zima nám kraluje, mráz na okna maluje

     Děti se seznámily s ročním obdobím - zimou, osvojily si elementární poznatky o ní, seznámily se se změnami v přírodě a pozorovaly je. Zabývali jsme se symboly zimy, co ´je pro ni typické, jak se musíme přizpůsobit prostředí, když je venku mráz. Jako výtvarnou činnost jsme tvořili sněhové vločky pomocí krupice a sněhuláky. Uskutečnili jsme pokus s ledem, děti pozorovaly, jak led taje v teplých rukách, vyjadřovaly při tom své pocity. Děti hledaly způsob, jak vodu proměnit zpět na led. Hráli jsme spoustu her motivovaných zimou, také protahovací cviky jsme dělali se sěnhovou koulí z papíru. Každý den jsme se věnovali logopedické prevenci - dechová cvičení, procvičování říkadel, pohyby jazyku motivované pohádkou O jazýčkovi.

     Jeden den jsme měli Hračkový den, kdy si děti di školky přinesly svoji oblíbenou hračku, představily ji ostatním a vzájemně si je děti půjčovaly.

Téma: Mikuláš, čert a andílek nás navštíví, naše děti se jich nebojí

     Mikuláš jako tradice pro děti plná radosti a zábavy. Celý týden jsme měli aktivity zaměřené na mikulášskou tematiku, řekli jsme si, kdo to byl Mikuláš. Měli jsme čerto andělské hrátky, cvičení každý den a trénovali jsme písničky a básničky na vánoční besídku.

     Děti vytvořily peklo, do kterého namalovaly kotel, vytvořily čertíky a čertovský řetěz. Navštívil nás Mikuláš, andílek a čerti, kteří dětem přinesli pytlík plný dobot. V pátek jsme si uspořádali ČERTOVSKÝ DEN, na který děti přišly v kostýmech, uvařily čertovský guláš, pekelnou módní přehlídku a šly pekelnou cestou plnou překážek. Zatančily si, zasoutěžily a nakonec dostaly čertovský diplom.

Téma: ADVENTNÍ ČAS

     Ve školce začalo předvánoční období a to doba Adventu. Je to čas očekávání, plnění přání a překvapení. S dětmi jsme vnímali vánoční atmosféru. Seznámili jsme děti se zvyky a tradicemi adventu, co je to adventní věnec (společně jsme ho s dětmi vyrobili a každý týden "zapalujeme" jednu svíčku).

     Postupně jsme začali připravovat třídu na Vánoce. Povídali jsme si o tom, jak se chystají doma děti s rodiči na Vánoce, uklízí se celý dům. Děti se iniciativně chopily košťat a začaly uklízet celou třídu a nezapomněly ani na okna :-). Děti společně "napekly" cukroví z modelíny. Tento čas si všichni opravdu moc užíváme! :-)

Téma: JEDNI PTÁČCI DO TEPLÝCH KRAJŮ ODLÉTAJÍ, JINÍ U NÁS ZŮSTÁVAJ

     V tomto týdnu jsme si povídali o ptáčcích, kteří odlétají do teplých krajin a kteří zde naopak přes zimu zůstávají. Pozorovali jsme je během procházek, ukázalo si je na obrázcích a hráli jsme pohybové hry, při kterých jsme ptáčky napodobovali. Každý den jsme zařadili zdravotní cviky, dělali jsme prvky jógy a cvičení s padákem. Také jsme se věnovali logopedické prevenci. Zazpívali jsme si a zdramatizovali písničku „Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp“. Trénovali jsme písničky a básničky na Rozsvěcení vánočního stromečku.

     Vyrobili jsme si zobání pro ptáčky ze šišky a semínek, děti díky tomu procvičovaly jemnou motoriku při sbírání zobání. Hotové výrobky jsme zavěsili na stromy před naši školku, aby na nich děti mohly pozorovat ptáčky.

Navštívil nás pan Bílý s hudební pohádkou „Z pohádky do pohádky“, která se dětem velmi líbila.

Ke konci týdne jsme byli společně ozdobit vánoční stromeček v Sokolovně, na který si děti samy vyrobily ozdobičky z včelích plástů.

Téma: BROUČCI POMALU SPINKAJÍ, NA ZIMU SE CHYSTAJÍ

     Týden byl zaměřený na broučky - zvířátka, která se ukládají před zimou ke spánku. Uskutečnili jsme projektový den Broučkiáda, kdy jsme si ve třídě hráli na broučky, šli jsme stezkou broučků (kde jsme se zaměřili na koordinaci a vnímání vlastního těla) a zahráli jsme si pohybové hry motivované broučky. Každý si z tohoto dne odnesl Broučkový diplom. Také si každý svého broučka vytvořil, které jsme potom společně při akci Zamykání zahrady uspali na zahradě MŠ. Povídali jsme si o Dušičkách – památce zesnulých, jaký mají význam, proč je držíme, jak se slaví a co to pro nás znamená. Navštívili jsme výstavu zvířat chovatelů.

Téma: OVOCE A ZELENINU SKLIDÍME A ZAHRÁDKU USPÍME

     Zabývali jsme se pozorováním plodů na zahrádce, především ovoce a zeleniny, jejich sklízením a využitím. Děti si vyzkoušely, co všechno můžeme z ovoce či zeleniny získat (jablko – mošt, křížaly, koláč,...) a proč je ovoce a zelenina tolik zdravá a že je plná vitaminů. Děti zapojíly všechny smysly u různých činností.

Téma: HRÁTKY S PODZIMNÍMI PLODY

     V tomto tématu jsme věnovali velký důraz na prohlubování jemné i hrubé motoriky a rozvoji komunikativních dovedností. Jemnou motoriku jsme rozvíjeli při zkoumání podzimních plodů, kreslení grafomotorických prvků do krupice, hmatových hrách, apod.), hrubou motoriku jsme trénovali při každodenním cvičení a hlavně v tělocvičně ZŠ. Pravidelně jsme u dětí rozvíjeli motoriku mluvidel a slovní zásobu.

Téma: HŘÍBEK SE V TRÁVĚ SCHOVÁVÁ, VEVERKA HO PRO NÁS NECHÁVÁ

    V tomto týdnu jsme se s dětmi zaměřili na houby, které rostou v lese. Děti se pomocí názorné ukázky hub a básničky naučily poznávat, které houby jsou jedlé a nejedlé. Zahráli jsme si pohybové hry motivované lesem a houbami, do cvičení jsme zařadili prvky jógy, jako je Malý pozdrav Sluníčku, Srnka a následná relaxace. Díky hmatovému chodníčku si děti rozvíjely nejen hrubou motoriku, ale také hmatz, pocity příjemné či nepříjemné. Spousta hwer byla s přírodninami, které děti během procházky měly možnost nasbírat. Děti počítaly, procvičovaly si barvičky, učily se horní oblouk a také si namalovaly vlastní houbu. Zaměřili jsme se také na logopedickou prevenci, které se věnujeme v rámci dechových a artikulačních cvičení, básniček a dalších aktivit.

     V pátek nás navštívil pán s naučnou pohádkou Dopravní výchova, prostřednictvím které si děti zopakovaly, jak se přechází přes přechod, co znamenají barvy na semaforu či jak se máme chovat ve městě.

Téma: ZNOVU MEZI KAMARÁDY

     Máme za sebou první měsíc v Zeleném klíčku. Děti se seznamovaly s kamarády, pí. učitelkami, prostředím MŠ. Děti si osvojily pravidla chování, která máme ve třídě (Srdíčkové, pusinkové, želvičkové, hračkové, postýlkové pravidlo). Vyprávěli jsme si zážitky z prázdnin, víkendů, rozvíjeli jsem tak jejich slovní zásobu. S dětmi jsme tvořili, cvičili, zpívali. Děti se naučily písničku Barevná školka. Motivací k aktivitám nám je plyšový žabák Ferda, kterého využíváme jako vzdělávací prostředek. Zároveň se s ním učíme rozlišovat různé druhy emocí. Žabákovi lze do pusy připnout mušky zamračené, usměvavé, uplakané.

     Děti se staly malými herci a zahrály si pohádku O veliké řepě, nejprve s pí. učitelkou a poté úplně samy. Zařadili jsme práci ve skupinkách, tzv. Centra aktivit a můžeme říci, že děti umí krásně spolupracovat s kamarády a pomáhat si. Při uklízení hraček využíváme písničku Pat a Mat a díky ní děti ví, kdy se má ukízet. :-)