Aktivity 2. oddělení - třída ZELENÝ KLÍČEK

  • V průběhu školního roku zařazujeme projektové dny, kdy děti přijdou do třídy v převlecích - například: Broučkiáda, Karneval, Čarodějnice, atp. Projektové dny volíme dle aktuálního tématu.
  • Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na www.rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem, každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí.

Téma: BROUČCI POMALU SPINKAJÍ, NA ZIMU SE CHYSTAJÍ

Týden byl zaměřený na broučky - zvířátka, která se ukládají před zimou ke spánku. Uskutečnili jsme projektový den Broučkiáda, kdy jsme si ve třídě hráli na broučky, šli jsme stezkou broučků (kde jsme se zaměřili na koordinaci a vnímání vlastního těla) a zahráli jsme si pohybové hry motivované broučky. Každý si z tohoto dne odnesl Broučkový diplom. Také si každý svého broučka vytvořil, které jsme potom společně při akci Zamykání zahrady uspali na zahradě MŠ. Povídali jsme si o Dušičkách – památce zesnulých, jaký mají význam, proč je držíme, jak se slaví a co to pro nás znamená. Navštívili jsme výstavu zvířat chovatelů.

Téma: OVOCE A ZELENINU SKLIDÍME A ZAHRÁDKU USPÍME

Zabývali jsme se pozorováním plodů na zahrádce, především ovoce a zeleniny, jejich sklízením a využitím. Děti si vyzkoušely, co všechno můžeme z ovoce či zeleniny získat (jablko – mošt, křížaly, koláč,...) a proč je ovoce a zelenina tolik zdravá a že je plná vitaminů. Děti zapojíly všechny smysly u různých činností.

Téma: HRÁTKY S PODZIMNÍMI PLODY

     V tomto tématu jsme věnovali velký důraz na prohlubování jemné i hrubé motoriky a rozvoji komunikativních dovedností. Jemnou motoriku jsme rozvíjeli při zkoumání podzimních plodů, kreslení grafomotorických prvků do krupice, hmatových hrách, apod.), hrubou motoriku jsme trénovali při každodenním cvičení a hlavně v tělocvičně ZŠ. Pravidelně jsme u dětí rozvíjeli motoriku mluvidel a slovní zásobu.

Téma: HŘÍBEK SE V TRÁVĚ SCHOVÁVÁ, VEVERKA HO PRO NÁS NECHÁVÁ

V tomto týdnu jsme se s dětmi zaměřili na houby, které rostou v lese. Děti se pomocí názorné ukázky hub a básničky naučily poznávat, které houby jsou jedlé a nejedlé. Zahráli jsme si pohybové hry motivované lesem a houbami, do cvičení jsme zařadili prvky jógy, jako je Malý pozdrav Sluníčku, Srnka a následná relaxace. Díky hmatovému chodníčku si děti rozvíjely nejen hrubou motoriku, ale také hmatz, pocity příjemné či nepříjemné. Spousta hwer byla s přírodninami, které děti během procházky měly možnost nasbírat. Děti počítaly, procvičovaly si barvičky, učily se horní oblouk a také si namalovaly vlastní houbu. Zaměřili jsme se také na logopedickou prevenci, které se věnujeme v rámci dechových a artikulačních cvičení, básniček a dalších aktivit.

V pátek nás navštívil pán s naučnou pohádkou Dopravní výchova, prostřednictvím které si děti zopakovaly, jak se přechází přes přechod, co znamenají barvy na semaforu či jak se máme chovat ve městě.

Téma: ZNOVU MEZI KAMARÁDY

Máme za sebou první měsíc v Zeleném klíčku. Děti se seznamovaly s kamarády, pí. učitelkami, prostředím MŠ. Děti si osvojily pravidla chování, která máme ve třídě (Srdíčkové, pusinkové, želvičkové, hračkové, postýlkové pravidlo). Vyprávěli jsme si zážitky z prázdnin, víkendů, rozvíjeli jsem tak jejich slovní zásobu. S dětmi jsme tvořili, cvičili, zpívali. Děti se naučily písničku Barevná školka. Motivací k aktivitám nám je plyšový žabák Ferda, kterého využíváme jako vzdělávací prostředek. Zároveň se s ním učíme rozlišovat různé druhy emocí. Žabákovi lze do pusy připnout mušky zamračené, usměvavé, uplakané.

Děti se staly malými herci a zahrály si pohádku O veliké řepě, nejprve s pí. učitelkou a poté úplně samy. Zařadili jsme práci ve skupinkách, tzv. Centra aktivit a můžeme říci, že děti umí krásně spolupracovat s kamarády a pomáhat si. Při uklízení hraček využíváme písničku Pat a Mat a díky ní děti ví, kdy se má ukízet. :-)

 

 

 

 

 

   

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás