Aktivity 3. oddělení - třída Modrý klíček

Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem, každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí.

Duben

Během dubna jsme se věnovali svátkům jara. Vyjeli jsme na výlet do Poličky na velikonoční výstavu, také jsme vynášeli Moranu a velikonočně si zatvořili s rodiči v rámci velikonočních dílen. Každé pondělí jezdíme na plavání. A na konci dubna jsme si zahráli na čarodějnice a čaroděje.

Poprvé v galerii (?)         

V pondělí 4.3. jsem s dětmi navštívili Městskou galerii v Litomyšli. Měli jsme možnost si prohlédnout obrazy malířů čtyř generací z rodu Šmilauerů. Kromě toho nás průvodkyně seznámila s prostředím galerie, představila nám zaměstnance a vysvětlila důvody, proč takové prostory existují. A v neposlední řadě jsme prošli programem, který pro nás byl nachystán, a odnesli jsme si obrázek.

Karneval         

Ve čtvrtek 14.2. se celá školka proměnila v pohádkovou říši. Děti přišly převlečené za pohádkové postavy, zvířátka nebo různá povolání. Během dopoledne vstoupily do různých pohádek a plnily v nich úkoly. Vyráběly hrneček z pohádky Hrnečku vař, přebíraly hrách jako Popelka, navlékaly korálky jako mravenečci ze Zlatovlásky a stavěly hrady pro rytíře. Každý měl také možnost říct Zlaté rybce své přání.

Ke karnevalu patří i soutěže a  hudba. Pohádkový kvíz při kloboukové bavil všechny děti a závěrečný tančení při písničkách z pohádek byl pěknou tečkou za karnevalovým dnem.

Nový rok na sněhu

Nový rok ve školce jsme začali tradičním vyprávěním o Vánocích. A protože nám konečně přeje počasí, venku si užíváme sněhových radovánek!

Advent

Poslední letošní měsíc jsme vyplnili mnoha aktivitami. Sváteční atmosféru jsme navodili tvořením a zdobením, zpíváním ve třídě i při rozsvícení obecního stromečku. I letos k nám přišel Mikuláš, aby zhodnotil naše chování. Také jsme chystali překvapení pro rodiče a pilně trénovali na besídku. Předvedli jsme jim i obyvatelům DPS, jak krásně zpíváme, recitujeme, tančíme a hrajeme na hudební nástroje. A poprvé jsme zavítali do tělocvičny, kde jsme měli možnost se vyběhat na opičí dráze a vydatně si zacvičit s balóny. Celý měsíc nás provázel rozsvícený stromeček a adventní věnec, u kterého jsme si povídali o Vánocích a plnili adventní úkoly.


Výlet do Ekocentra a záchranné stanice Pasíčka

Ve středu 28.11. jsme se vydali autobusem do Proseče, odkud jsme došli do záchranné stanice Pasíčka. Před branou odpočívala rodinka prasátek u svého domečku, v kleci pobíhaly rozverné veverky. Za branou na nás čekala ošetřovatelka, která nás provedla kolem všech zvířátek a vyprávěla nám zajímavé věci z jejich života. Druhou část programu jsme strávili v příjemně vyhřátém podkroví. Tam nás seznámila s vánočními tradicemi, zvyklostmi a měli jsme možnost prohlédnout si slavnostní tabule a vánoční stromečky z různých období. V závěru si děti vyrobily vánoční ozdobu.

MIKROSVĚT

V uplynulých dnech jsme poznávali život pavouků. Hledali jsme obrázky a informace v  knížkách, počítali pavoučí nohy, stavěli jsme, motali a kreslili pavučinky. Pavouka i pavučinu jsme pozorovali pod mikroskopem a objevili jsme, že pavouk je chlupatý jako kočička. :-) Naše zkoumání jsme ukončili tvorbou pavoučka a jeho pavučinky.

Pokračovali jsme povídáním o životě mravenců. Hráli jsme si na mravenečky, prozkoumávali jsme svět pomocí "tykadel" bez použití zraku, balili jsme se do kukel, zkoušeli jsme mravenčí práci. 

A navážeme projektovým dnem Zamykání lesa a za různé broučky z mikrosvěta se převlékneme a prožijeme dne jako hmyz.

 

DEN STROMŮ v Modrém klíčku

19.10. jsme slavili Den stromů. Zajeli jsme si autobusem do Poličky do muzea, kde pro nás byl připraven program o lese. Děti sestavovaly obrázky, zkoumaly obyvatele ztrouchnivělého dřeva, poznávaly houby, stromy   i zvířátka. Zašli jsme do kina na pohádku o veverce a na film o životě v lese. Také jsme měli možnost zahrát si na hudební nástroje s potomkem Mayů, který přijel z Mexika a mluvil na nás anglicky o sobě, svých předcích a důležitosti stromů. V parku jsme pak hledali různé stromy a s některými jsme se vyfotili.

Ve školce jsme navázali povídáním o stromech a podzimu. Postavili jsme strom z kaštanů a vyrobili zvířátka, která se na něm, pod ním nebo kolem něho zabydlela.  Strom jsme ztvárnili i svým tělem a byl také tématem našeho zpívání.

V pátek jsme stejně jako obyvatelé obce Dolní Újezd „zasadili“ náš národní strom. Povídali jsme si o tom, že má republika narozeniny, a popřáli jsme jí všechno nejlepší. Narozeninová přání od dětí si můžete přečíst přímo na naší lípě.

 

 

Říjen v Modrém klíčku

K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků, proto jsme celý jeden týden věnovali různým "dračím" aktivitám. Draky jsme vytvářeli z barevných dřívek, kaštanů, dokreslovali a vybarvovali je, hráli jsme si s provázkem a zpívali písničku o dráčkovi. Závěrem všech činností byla drakiáda s dračím pokladem a opékáním buřtů. I v říjnu nadále zkoumáme Montessori hračky jako je růžová věž, dřevěné schody, vřeténka nebo barevné válečky. Fotografie našich činností jsou umístěny na www.rajce.net, tak se na ně s dětmi podívejte, rády vám povypraví víc. :-) 

Září v Modrém klíčku

V průběhu září jsme se sžívali s novým prostředím a kolektivem. Zkoumali jsme nové hračky, hry a pomůcky, se kterými se postupně učíme hrát a používat je. V první půlce měsíce jsme se připravovali na slavnostní Den otevřených dveří a chystali si vystoupení pro hosty. Stihli jsme si i zasportovat v rámci sportovního dopoledne pořádaného dolnoújezdskou Fotbalovou školičkou. Do našeho hraní pomalu zařazujeme i vzdělávací aktivity. Oblíbenou novinkou se stala elipsa, kterou nám nakreslil pan Motyčka, tímto mu děkujeme. 

 

Povinné předškolní vzdělávání

Vážení rodiče, od 1. 9 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do 12:00. Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v MŠ po celou dobu provozu. Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte ve školce. 

 

Organizační poznámka:

Děti se do 7:00 hod schází v Červeném klíčku (1.třídě MŠ), poté přecházejí do své třídy.

Od 15:00 hod přechází do Zeleného klíčku (2. třída MŠ).

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás