Aktivity 1. oddělení - třída Červený klíček

Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na www.rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem, každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí.

Dětské radovánky

Téma bylo věnováno dětem a jejich svátku. Spolu s dětmi jsme si hráli s oblíbenými hračkami, zpívali jsme, tancovali, cvičili, překonávali překážky a užívali si pohybu na zahradě MŠ. V dětech jsme rozvíjeli jejich hravost, spontánnost a radost ze hry. Povídali jsme si o tom, že všechny děti na světě slaví svátek - prohlížení knih, časopisů, obrázků, práce s glóbusem. V rámci tohoto tématu jsme nezapomněli na tatínky, kteří také v červnu oslavili svůj svátek. S dětmi jsme jim vyrobili přáníčko a pozvali je na hravé odpoledne k nám do MŠ. Zde si tatínkové se svými dětmi hráli, děti je seznamovaly s prostředím MŠ, ukazovaly jim hračky, se kterými si denně hrajeme. Bylo to příjemně strávené odpoledne. Všem tatínkům děkujeme. Konec školního roku se velmi rychlé blíží a my se tak můžeme těšit na léto a prázdniny. 

Maminka má svátek

Rodina je pro každého z nás velmi důležitá. Zejména maminky mají nezastupitelné místo v našich životech. S dětmi jsme si povídali o tom, jaká je naše maminka, co všechno maminka doma dělá a s čím ji pomáháme, co se nám na ni líbí, čím bychom ji mohli udělat radost. Preferovány byly především námětové hry na maminku, na tatínka a jejich každodenní činnosti v rodině př. vaření dobrot v kuchyňce, praní, věšení prádla a žehlení, úklidové a opravářské práce, stavění z cihliček a dalších stavebnic, starost o domácího mazlíčka, o miminko aj. Formou her a činností byly upevňovány kladné vztahy mezi dětmi, navození pocitu jistoty a bezpečí ve třídě, vysvětlení pojmů mít rád, láska. 

Celé téma doprovázel nácvik básniček, písniček, tanečků na besídku u příležitosti Dne maminek. S dětmi jsme vyrobili přáníčko a dáreček pro maminku. S dětmi jsme si besídku velmi užili a věříme, že jsme udělali radost u všem, co se na nás přišli podívat, zejména pak maminkám. Nyní se už těšíme na "Týden dětských radostí" a na výlet na Pasíčka za zvířátky. 

Projektový den: Malé čarodějky a čarodějové

Povídali jsme si s dětmi o této tradici, o tom, jak taková čarodějnice vypadá, jaké má vlastnosti, zda děti nějakou čarodějnici znají z pohádek. Děti mohly přijít do školky v čarodějnickém kostýmu. Představit nám toto téma pomohla čarodějnice Evelínka, která k nám do třídy přiletěla na koštěti. Byla moc smutná a nešťastná. Evelínka nás poprosila, zda bychom ji pomohli stát se opravdovou čarodějkou.K tomu bylo zapotřebí splnit různé úkoly.

Stavěli jsme chýši pro Evelínku, aby měla kde bydlet, čarovat, vařit lektvary. Učili jsme ji lítat na koštěti, házet netopýrem na cíl, tančit čarodějnický tanec u krbu, vařit kouzelné lektvary z bylinek. Všechny tyto úkoly se Evelínka spolu s námi naučila a stala se tak opravdovou čarodějkou. Na oplátku nás naučila různá zaklínadla a čarovat kouzelnou hůlkou. Tento den jsme si s dětmi moc užili. 

Velikonoční radovánky

Společně s dětmi jsme se těšili na oslavu svátků jara Velikonoce. Pro děti jsme připravili pestrou nabídku aktivit, které byly motivovány právě tímto obdobím. Přiblížili jsme si tradiční činnosti a symboly Velikonoc př. zdobili jsme vajíčka (slepičí, kachní, husí), tvořili veselé velikonoční dekorace, zasadili semínka řeřichy, o které se děti samy staraly a zalévaly je, třídu nám provoněl velikonoční beránek, kluci si vyzkoušeli koledování pomlázkou.

Spolu s dětmi jsme objevovali krásy probouzející se přírody, překonávali nejrůznější přírodní překážky v terénu a plnili zajímavé úkoly při pobytu venku. Venku si rádi zahrajeme Na ovečky a vlka, děti rády běhají za bublinkami z bublifuku, s kterými si pohrává vítr. Předhánějí se, kdo jich víc pochytá.

Naše velikonoční snažení jsme zakončili tvořením pro rodiče s dětmi. Rodiče si s dětmi ozdobili velikonoční vajíčka, vyrobili si dekoraci z břízových proutků, skořápek z vajíček aj. Bylo to velice příjemné setkání a čas strávený s námi.

Vítáme jaro 

Sluníčko začíná nabírat sílu, začíná hřát - roztává sníh, paprsky se prodlužují, jejich více. Doprovázejí ho mraky plné jarního životodárného deštíčku. Začínáme nosit lehké oblečení. Rostliny a někteří živočichové se probouzejí ze zimního spánku, ptáci se vracejí. V dětech se probouzí zvídavost, hravost, veselá nálada a chuť objevovat. 

S dětmi jsme přivítali jaro pohádkou o Krtečkovi. Povídali jsme si o jaru, jaké je, co vše jaro probouzí, co přináší nového. Společně zasadili travní semínko, starali se o něj a pozorovali, jak roste. Třídu a šatnu jsme si vyzdobili obrázky jara, které děti vytvořily. Naučili jsme se různé říkanky a písničky, zahráli si spoustu zajímavých her př. vyhnali jsme zimu a přivolali jaro, zahráli si na sluníčka, kytičky, jarní zvířátka, včeličky atd. V přírodě jsme naslouchali zvukům jara, pozorovali jarní květinky, hledali broučky, kterým děti postavily domečky z klacíků, mechu, lístečků. Během vycházek děti plnily jarní úkoly, utrhly si větvičky zlatého deště, břízy, které nám zdobily třídu a vnesly tak jarní atmosféru do třídy. Těšíme se, že jaro všem přinese novou energii.

Dělání, dělání, všechny smutky zahání

Přelom měsíce únor/březen jsme zahájili tématem "povolání". Všechny činnosti s dětmi byly založené na přímém prožitku dětí. Děti si při všech povoláních hrály námětové hry na prodavače, na učitelku, pekaře, lékaře, policistu, hasiče, popeláře, zedníka, řidiče aj. Tyto hry byly velmi důležité a děti hodně bavily. Děti se naučily vzorce jednání a chování v situacích, které jsou nebo budou, v jejich životě běžné. Děti se učily, jak se nakupuje, jak se chováme u lékaře, jaké to bude ve škole, jaké je to péct vdolky, zdobit dort, vyzkoušely si pravidla silničního provozu, hasit dům, požární poplach nanečisto, pátraly po zloději, který navštívil naši třídu, stříhaly papírového kamaráda - kadeřníci aj. To, že děti poznaly různá prostředí a zkoušely si chování v různých situacích, jim napomáhá k lepší orientaci ve světě kolem nich. 

Pro každé povolání byly připravené tématické koutky, kde si na konkrétní povolání děti hrály. Tématický koutek byl vybaven pomůckami, rekvizitami, surovinami, potřebnými k výkonu konkrétního povolání. Děti si zde volně hrály, komunikovaly získávaly zkušenosti, řešily různé situace. 

V rámci pobytu venku jsme navštívili prodejnu Jednotu, poštu, lékárnu, cukrárnu, ukázali si hasičskou zbrojnici. Zde děti měly možnost seznámit se s konkrétním povoláním, byl zde prostor pro rozhovor, otázky, praktické ukázky. 

Děti jsme ve třídě přivítali v kostýmech, které jsou charakteristické pro dané povolání př. jako pekařky, zdravotní sestry, cukrářky, kuchařky, k dispozici jsme měli hasičské a policejní čepice a vyrobené hasičské přístroje. Nyní se už radujeme z nového tématu - JARO. 

Projektový den: Karneval

Ráno se děti sešly v nápaditých maskách, přišly jako krásné princezny, zajíčci, princ, kočička, lev, tygřík, kovboj, kouzelné dýně, klaun, muchomůrka a Olaf. Celý den byl plný her a zábavy. Nejdříve proběhla promenáda v maskách, kde se nám všechny masky ukázaly a představily.  Poté děti plnily úkoly a nakonec si užily karnevalovou diskotéku a hry s nafukovacím balónkem. Závěrem dostaly odměnu v podobě klauníka na tyčce s bonbónky a frkačku. Karneval jsme zakončili vycházkou, kde děti chytaly bublinky z bublifuku.

 

Téma: Zima je príííma

Cílem tohoto tématu bylo nastínit dětem charakteristické znaky zimního období. Seznámit je se změnami v přírodě, objevovat je a pozorovat. S dětmi jsme si povídali o tom, co můžeme zažít, když venku napadne sníh (sáňkovat, bobovat, koulovat se, stavět sněhuláka, kreslit do sněhu, poznávat stopy, atd.). Počasí nám velmi přálo, a tak jsme si s dětmi mohli užít zimních rádovánek a dovádění.

Naučili jsme se také zimní písničky a básničky. Namalovali si zimní výkresy, které nám posloužily jako výzdoba v naší šatně.  Děti se zdokonalovaly v jemné motorice, grafomotorice, u dětí jsme také rozvíjeli  matematicko-logické myšlení a nezapomněli ani na rozvíjení řeči a logopedické aktivity.

Zkusili jsme si z PET víček postavit velkého sněhuláka, s ledovou královnou jsme rozvíjeli smysly, postavili iglú z kostek cukru, zahráli si spoustu pohybových her s tématikou zimy, zdramatizovali jsme si pohádku „Boudo budko“, zahráli si na silničáře a vzájemnou spoluprací jsme odklízeli „papírový“ sníh, vytvořili ledové ozdoby, užili si hudební koutek a mnoho dalších aktivit.


 

Téma: Medvídek poznává děti aneb lidské tělo a zdraví

Na začátku měsíce ledna jsme si společně s dětmi povídali o zážitcích z Vánoc, zda děti našly dárečky pod stromečkem, jak děti trávily vánoční čas doma. Společně s dětmi jsme si popřáli, aby Nový rok 2019 přinesl všem jen to nejkrásnější – hodně zdraví, štěstí a spoustu pěkných okamžiků v MŠ. Opakovali jsme roční období, každý den jsme si povídali o počasí, pohledem z okna děti popisovaly, co vidí.  Ke spontánní hře děti využily nové didaktické pomůcky a stavebnice, které nám do MŠ přinesl Ježíšek.

Další týden jsme se s dětmi zaměřili na poznávání lidského těla. Pojmenovávali jsme jednotlivé části těla pomocí pohybových her a písniček, sledovali, jak naše tělo funguje př. dýchání, tlukot srdce. Povídali jsme si o tom, co je pro naše zdraví důležité. Mezi děti zavítaly bacily – Kašel, Rýma, Krk a Bříško. Děti si hrály na doktory, na maminky, které se starají o své nemocné děti, vařily čaj, podávaly sirup a ovoce nemocnému kamarádovi. Tyto praktické dovednosti doplňovaly smyslové, hudebně-pohybové, výtvarné, didaktické hry a činnosti.

Dětem byly nabízeny dětské atlasy a encyklopedie pro vyhledávání informací o lidském těle, děti sledovaly pomocí obrázků život člověka – od miminka až po starého člověka. Vyzkoušeli jsme si relaxační cviky a masáže pomocí pěnových balónků. Nechyběly námětové hry na lékaře, na obchod se zdravou výživou, příprava zdravé svačinky. V rámci pobytu venku jsme si ukázali, kde sídlí dětský lékař, zubař, návštěva lékárny, k čemu slouží aj. S dětmi jsme si zahráli pohádku O Palečkovi, Polámal se mraveneček – prvky dramatizace, práce s obrázky (časová posloupnost). Připomněli jsme si školková pravidla, režim dne v MŠ, pravidla při pobytu venku – příchod nových dětí. Nechyběly zimní radovánky a dovádětní ve sněhu. 

Téma: Těšíme se na Ježíška

V prosinci jsme se s dětmi z Červeného klíčku společně těšili na Vánoce. Kouzlo Vánoc milují snad všechny děti i dospělí. Našim cílem proto bylo navodit vánoční atmosféru, seznámit děti s tradicemi a zvyky, společně se těšit na Ježíška a rozbalování dárečků.

Podstatnou částí příprav na Vánoce byl nácvik vánoční besídky, na kterou se těšili všichni rodiče. Vzhledem k věku dětí byl program besídky poskládán z básniček, písniček a tanečků, které jsme se s dětmi učili postupně od začátku školního roku. Po nacvičeném programu předaly děti svým rodičům vánoční přáníčko a dárečky, které samy vyrobily. Na závěr besídky měly děti možnost ukázat rodičům své oblíbené hračky ve třídě a mohli si společně pohrát. Tuto vánoční atmosféru jsme si všichni společně moc užili.

Naučili jsme se také nové vánoční básničky, písničky a koledy. Zdokonalovali jsme se v jemné motorice a grafomotorice – zdobili jsme perníčky, vánoční stromeček, kreslili jsme andílka, atd. Nezapomněli jsme ani na pohybové aktivity, např. hry „Na cukroví, Krmení kapříků, Koulovačku“ a jiné. Také jsme rozvíjeli smyslové vnímání, př. sluchovou hrou – „Kde zvoní zvoneček“. Při pobytu venku jsme si užili zimních radovánek. Děti také motivujeme k prohlížení knížek, encyklopedií, atd. Důležitou částí byla i společná hra a rozvoj sociální inteligence – s dětmi jsme stále opakovali, že jsme všichni kamarádi a všichni se máme rádi, zaměřili jsme se na prohlubování vzájemných vztahů ve třídě, na to, že si spolu můžeme hrát, půjčovat si hračky, pohladit kamaráda a to nejen o Vánocích. Také jsme se zaměřili na praktické znalosti, týkající se zejména oblečení a sebeobsluhy.

K odpočítávání dní do příchodu Ježíška nám sloužil adventní kalendář s perníčky a úkoly. Každý den si děti vylosovaly, kdo si perníček odnese domů a společně jsme splnili zadaný úkol př. pohladit kamaráda nebo ozdobit stromeček v lese zvířátkům.

V posledním týdnu před Vánoci na děti čekala vánoční nadílka. Děti pod stromečkem našly dárečky, které si společně rozbalily a měly ještě celý týden na to, aby si s nimi pohrály. Tento den jsme s dětmi rozkrajovali jablíčka, prostírali vánoční stůl, tvořili vánoční cukroví a pekli vánočku z modelíny.

Na závěr jsme si už jen popřáli krásné a pohodové Vánoce a šťastný nový rok 2019.

 

Zimní radovánky

Při pobytu venku jsme pozorovali zimní krajinu, rozpoznávali mráz, mlhu a jelikož nám počasí přálo, užili jsme si zimních radovánek a zkoušeli stavět sněhuláka. 

 

Mikuláš ve školce

5.12. nás navštívil Mikuláš s andílkem. Děti pro něj měly připravenou básničku a andílek je za to obdaroval malým dárečkem.

 

Téma: Podzimní loučení a příprava na zimu

Období podzimu se nám pomalu blíží ke svému konci. Typickým jevem pro toto období je déšť a zatažená obloha. Kapičky si vesele kloužou všude, kde je napadne. Vítr je nahání po ulici a my máme jedinečnou možnost vzít na nožičky gumáky. Sluníčko se nám ukazuje čím dál méně. Zvířátka si dělají zásoby na zimu a ukládají se pomalu k zimnímu spánku.

V komunitním kruhu jsme si povídali o dešti, větru, podzimním počasí obecně. Povídání dětí jsme prokládali našimi poznatky, obrázky, fotografiemi. Pro navození podzimní dešťové atmosféry jsme si pustili relaxační hudbu př. kapičky deště. Experimentovali jsme s vodou, naším dechem, všímali si větru.

Cílem tématu bylo předat dětem základní znalosti o podzimu jako takovém. Zaměřili jsme se na podzimní počasí a na jeho různé podoby. Prakticky se seznámili s oblečením, které na podzim nosíme. Procvičovali jsme samostatné oblékání dětí, rozpoznání svého oblečení. Každý den pohledem z okna popisovali počasí, které bylo venku. V rámci tématu se zaměřili na přípravu zvířátek k zimnímu spánku, uspávali jsme plyšového kamaráda v postýlce. Nechyběla dramatizace pohádky „O veliké řepě, „Boudo budko“, doplněná o rekvizity zvířátek.

Téma počasí a příprava zvířátek na zimní spánek nás provázelo v různých pohybových hrách, básničkách, písničkách, kresbách, při pobytu venku – zaměřili jsme se na pozorování podzimní přírody, rozpoznávání mlhy, mrazu a dalších jevů, poznávání zvířátek během procházky, poslech zvuků v přírodě.

I nadále jsme prohlubovali a upevňovali práci s nůžkami – stříhání podle čáry za dopomoci učitelky.

Děti jsme motivovali k samostatnému prohlížení knih, obrázků, časopisů, encyklopedií.

 

Téma: Zvířátka v lese

Život v lese je krásný a zvláště pak na podzim. Cílem uplynulého tématu bylo představit a předat dětem základní znalosti o životě v lese. V dětech jsme se snažili vytvářet pozitivní vztah k přírodě a také je seznámit se základními pravidly, které je důležité v lese dodržovat.

V rámci tématu jsme se zaměřili především na poznávání zvířátek, která v lese žijí (př. medvěd, liška, sova), na les a jeho dary, které skrývá (šišky, mech, jehličnany).

Zahráli jsme si nové pohybové hry motivované právě zvířátky, v dětech se snažíme probouzet pohybovou improvizaci a rozvíjíme jejich fantazii. Zazpívali jsme si nové písničky, které jsme obohatili o hru na přírodní hudební nástroje př. šišky, oříšky.

Nechyběla ani dramatizace pohádky „Boudo budko“, doplněná o rekvizity zvířátek.

Toto téma nás také doprovázelo při pobytu venku – zaměřili jsme se na pozorování podzimní přírody, poznávání zvířátek během procházky, poslech zvuků v přírodě, sbírání přírodnin a následnou práci s nimi v MŠ. S dětmi jsme také vyzkoušeli pokus se šiškou, který se nám povedl a děti fascinoval. Rozevřenou šišku jsme vložili do sklenice s vodou a pozorovali, co se bude dít. Po několika hodinách se šiška nasákla vodou a uzavřela se. 

Zaměřili jsme se také na seznámení dětí s nůžkami – děti se pokusily stříhat podle čáry za dopomoci učitelky. K osvojování stříhání jsme využili i pomocné nůžky (dvojnůžky).

Děti také motivujeme k samostatnému prohlížení knih. K dispozici měly knihy o zvířátkách a o životě v lese – vizuálně zajímavé a obrázkové knihy pro děti.

 

Projektový den: Dýňový den

V pátek 2.11. jsme si s dětmi udělali den plný dýní. Ráno jsme začali zdobením malých dýní, každý si tu svou mohl namalovat a vyzdobit podle své fantazie. Jednu velkou dýni jsme také společně vydlabali – prozkoumali jsme, co je uvnitř a společně ji ozdobili. Děti si také mohly vytvořit strašidélko z lízátka, které si pak odnesly domů. Nesměla chybět ani pohybová aktivita, dětem jsme vytvořili pavoučí síť, kterou měly za úkol prolézat, a také strefovaly míček do dýně. Největší zábavou však bylo vaření kouzelného lektvaru, přikládáme i recept, abyste si ho mohli s dětmi uvařit doma.

Lektvar:

1. Skleněnou nádobu naplňte do půlky octem.

2. Přidejte trochu jaru a potravinářského barviva.

3. Nádobu postavte doprostřed plechu (nebo nádoby) a přisypejte trochu jedlé sody. Vše promíchejte kovovou lžičkou.

4. Pěna, která se valí z nádoby je cílem jednoduché chemické reakce :-)

 

 

Téma: Plody podzimní zahrádky

Toto téma jsme zaměřili na praktické seznámení s druhy ovoce a zeleniny. Konkrétní ovoce a zeleninu se děti učily třídit podle druhu, tvaru, barev, vůně a chuti. Pro děti byla připravena dobrodružná cesta za jablíčkem zaměřená na rozvoj pohybových dovedností. Uspořádána byla také výstava jablíček a brambor, které si děti ozdobily podle své fantazie a tvořivosti.

 

 

Tímto tématem nás doprovázela také hra dětí zaměřená na zahradníka, na prodavače ovoce a zeleniny. Děti se naučily nové pohybové hry a písničky, které byly doprovázeny hudebními nástroji př. Brambora; Podzim; Ježek; Měla babka - taneček. Chybět nemohly ani vědecké pokusy např. děti zjišťovaly, které ovoce a zelenina se potopí pod vodní hladinu a které ne; porovnávaly jejich hmotnost a velikost; lupou zkoumaly semínka jablíčka. Také jsme zavařovali ovoce technikou „mačkání krepového papíru“(jablíčka, hrušky, švestky) – rozvoj jemné motoriky.

Poslední oblast byla zaměřena na dramatizaci pohádky „O veliké řepě“. Děti byly motivovány samotnou pohádkou a také čepičkami jednotlivých postav. Společně jsme si pohádku za pomoci obrázků rozebrali a po té si ji společně zahráli.

Toto téma děti velmi bavilo a společně jsme si ho moc užili. Stále jsme pokračovali v upevňování pravidel, režimu dne, chůze ve dvojicích.

 

 

 

Téma: Dráček Papíráček

Tímto obdobím nás provázelo téma draci, které jsme završili drakiádou rodičů s dětmi. Nadále probíhala adaptace dětí na nové prostředí a kamarády. Děti se stále učí pravidlům, zvykají si na režim dne, učí se chůzi v zástupu, ve dvojici a dopravním pravidlům při vycházkách.

Společně s medvídkem jsme toto téma zahájili pohádkou „O dráčkovi“, která byla pro děti motivací. Také jsme zařadili „podzimní kouzelnou krabičku“, ve které byl každý den schovaný 1 úkol. Děti se vždy těšily, co v ní objeví za překvapení.

Zaměřili jsme se na rozvoj prostorové orientace (doplnění obličeje dráčkovi, zametání spadaných lístečků do domečku), matematicko-logické aktivity (tvoření dračího ocásku pomocí PET víček, řazení dráčků podle velikosti, přiřazování geometrických tvarů k příslušnému dráčkovi, atd.), rozvoj řeči, také jsme dráčky tvořili, naučili se básničku a písničku o dráčkovi, a zahráli jsme si spoustu pohybových her. Dále jsme si začali povídat o podzimu, jak se mění příroda a počasí. Během vycházek jsme sbírali přírodniny, hledali „dračí jeskyni“ a vytvořili dráčka z přírodnin. Také jsme byli dráčka pouštět na poli. 

 

 

Téma: Medvídek jde do školky

První den ve školce a začátek školního roku zvládly děti statečně. Celé září jsme věnovali seznámení s novým prostředím školky, s novými kamarády, s režimem dne, se značkami a s pravidly třídy. Děti se snažíme vést ke vzájemné spolupráci a respektování jeden druhého, učíme je půjčovat si hračky a pravidlu, že „všichni jsme kamarádi a všichni se máme rádi“.

Během adaptace jsme si zahráli veselé hry na seznámení, společně jsme si zacvičili a vytvořili pěkné obrázky. Také se učíme chytit kamaráda za ruku na vycházce, abychom mohli poznávat okolí školky.

Celým rokem nás bude provázet plyšový medvídek, který na děti bude každý den čekat ve školce, bude dětem se vším pomáhat a dohlížet na ně.

Dětem se snažíme vytvořit příjemné prostředí, aby se do něho rády vracely s úsměvem.

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás