AKTIVITY 1. TŘÍDY - ČERVENÝ KLÍČEK

Fotografie z naší třídy a akcí konaných v MŠ najdete na www.rajce.net. Fotografie jsou ukládány pod heslem. Každý rok se heslo mění z důvodu ochrany dat a dokumentace dětí.

Integrovaný blok: Klíček ke školce

Téma: Hurá do školky za žabákem Ferdou

  

Děti ve třídě Červený klíček se v prvních dvou týdnech školního roku 2020/2021 seznámily s novým plyšovým kamarádem - Žabákem Ferdou, kterým budou celý rok doprovázeny a motivovány. 

Aktivity byly zaměřeny na seznamování se s prostředím školky, režimem dne, nově příchozími kamarády a paní učitelkami. Děti se naučily rituální básničku Pro hezčí den (ranní přivítání) a písničku Kamarád. Zároveň se seznámily s rituální uklízecí písničkou Červeného klíčku a básničkou Ruce jsme si umyli. 

Děti byly seznámeny s pravidly soužití ve třídě, které se stanou součástí denního režimu a bude se trvat na jejich dodržování. Zapamatování pravidel jsme podpořili písní Tiše, ani muk.

Do režimu dne byly denně zařazovány pohybové aktivity, aktivity pro podporu jemné motoriky a grafomotoriky, logopedická prevence a aktivity na posílení předčtenářské gramotnosti. Mladší děti měly dostatek prostoru pro spontánní hru a činnosti dle vlastního výběru. Starším dětem byly nabízeny aktivity přiměřené jejich věku, schopnostem a dovednostem. Všechny děti měly možnost pracovat v centrech aktivit.

 

PRO HEZČÍ DEN

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme hezký den,

ruce máme na tleskání

a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den,

Dneska zlobit nebudem.

A běda jestli jo!

 

ŽABÁK FERDA

 

 

RUCE JSME SI UMYLI

Ruce jsme si umyli,

bacily jsme zničili.

Ruce čisté máme

a na nic nesaháme.

Uděláme okýnko,

do okýnka kuk,

dáme prstík na pusinku

a už ani muk.