• Mateřská škola Dolní Újezd, okres Svitavy oznamuje, že k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/20 jsou přijati všichni zájemci o docházku. Prosíme rodiče přijatých dětí, aby se do 24.5.2019 stavili podepsat Rozhodnutí o přijetí svého dítěte.

 • Mateřská škola Dolní Újezd, okres Svitavy nabízí několik volných míst pro děti. V případě zájmu si vyzvedněte přihlášku v mateřské škole.

 • Besídka dětí Modrého klíčku se koná ve čtvrtek 16.5. v 15:30 hod. 

 • V rámci adaptačního programu zveme rodiče a děti, které mají zájem o docházku do MŠ v novém školním roce 2019/20 na pravidelné SETKÁVÁNÍ  a HRANÍ. To bude probíhat  od 3.4. do 22.5.2019, tj. každou středu  od 15:30 do 16:30 hod v mateřské škole ve třídě Červený klíček.

 • V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 15.7. do 9.8.2019.

 • Plavecký výcvik pro děti z Modrého klíčku - do krytého bazénu v Poličce budeme jezdit každé pondělí od 1.4.2019. S sebou: plavky, větší osušku, koupací čepici pro holčičky. V den palveckého výcviku budou děti po obědě až kolem 13:00 hod.

 • UPOZORNĚNÍ  RODIČŮM – DŮLEŽITÉ !

Výňatek ze školního řádu:

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Je nepřípustné přivést do školky dítě a ráno při jeho předávání učitelce sdělit, že mělo zdravotní potíže v noci, např. zvracení, průjem, teplotu, dráždivý kašel a vyžadovat jeho přijetí do kolektivu ostatních dětí.

V případě onemocnění dítěte v průběhu dne zatelefonuje učitelka rodičům se žádostí o vyzvednutí dítěte z kolektivu ostatních dětí a to co nejdříve.

Prosíme rodiče o pochopení a ohleduplnost,  chráníte tak  zdraví ostatních dětí i svého dítěte.

Děkujeme.

 
 • UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:
U zvonků je i malá kamera. Po  zazvonění vyčkejte, prosíme, chvíli před kamerou a sdělte paní učitelce své jméno, aby věděla, koho pouští do budovy. Děkujeme.
 
 
 • INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:

Vážení rodiče, cena stravování se zvyšuje na 34,- Kč za den. Je nutné dodržovat splatnost stravného - nejdéle do 20.dne v měsíci. Zálohy se platí dopředu. Odhlašování obědů na telefon 461 631 115 nebo www.strava.cz. Číslo na mobilní telefon již nepoužívejte (jedná se o soukromý telefon).
                                                                                                                           
 • Vážení rodiče, sledujte, prosíme, pravidelně nástěnky v MŠ. Na nástěnce či dveřích jsou vyvěšovány aktuální a důležité informace. Děkujeme.
 
 • Zprávičky ze tříd naleznete v záložce Aktivity třídy.
 
 • Vážení rodiče, žádáme Vás, aby děti měly v MŠ vhodné oblečení na pobyt venku. S dětmi budeme chodit ven za každého počasí. Je proto nutné, aby měly vhodnou nepromokavou obuv, oblečení u kterého nebude vadit ušpinění a pláštěnku. Zároveň Vás prosíme, aby byly všechny věci řádně označeny jménem vašeho dítěte.
 • Prosíme rodiče, aby nám nahlásili případné alergie dětí na potraviny a doložili potvrzení od lékaře (pediatr nebo alergolog).
 
 • Jednou za dva měsíce vybíráme balení ubrousků nebo papírových kapesníčků nebo toaletního papíru či tekutého mýdla. Děkujeme.
 

MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

O nás