• 21.6. Modrý klíček: Celodenní výlet Pasíčka - Brána do pravěku: Odjíždíme v 7:19 linkovým autobusem. Do batůžku dejte dětem pití s těsnícím uzáverem. Svačinku i oběd děti dostanou s sebou. Vybíráme 24,- na autobus. Cena za program 80,- bude uhrazena z projektu MAP Litomyšl. Sraz dětí nejpozději v 7:00 hod, příjezd do MŠ bud v 13:15 anebo ve 14:15 hod.

 • 25.6. Modrý klíček: Celodenní výlet Pivnická rokle: Odjíždíme v 8:53 linkovým autobusem. Do batůžku dejte dětem pití s těsnícím uzávěrem. Svačinku i oběd děti dostanou. Nutná je pevná obuv a oblečení do lesa. Vybíráme 20,- na autobus (některé děti již mají uhrazeno). Cena programu bude uhrazena z projektu MAP Litomyšl. Sraz dětí v MŠ nejpozději v 8:30 hod, návrat buď ve 14:10 anebo v 16:10 hod.

 • 26.6. Rozloučení s předškoláky Dopoledne v mateřské školce - Pasování předškoláků s pohádkou
 • 26.6. Slavnostní rozloučení s předškoláky v Bílém domě v 16:30 hod.

 • Mateřská škola prosí rodiče a ostatní veřejnost, aby nezajižděli svými auty na plochu ke schodišti do MŠ. Dole na rozcestí je značka „zákaz vjezdu“, kterou někteří lidé ignorují a přes upozornění zajíždějí opakovaně autem až k zahradě MŠ, na asfaltovou plochu před schodištěm do školky. Tato plocha musí být volná pro případný příjezd hasičů, záchranné služby atp. Mějte, prosím, také na mysli, že se tu pohybují děti od dvou let věku a nechceme, aby např. při couvání došlo k nehodě. Děti tohoto věku jsou velmi rychlé, pohyblivé, ale ještě neopatrné, nevšimnou si nebezpečí. Chceme, aby tento prostor byl pro ně bezpečný. Děkujeme.

 • Prosíme rodiče, aby nedávali dětem do školky sladkosti, s výjimkou narozenin a svátků. 

 • V době letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 15.7. do 9.8.2019.

 • UPOZORNĚNÍ  RODIČŮM – DŮLEŽITÉ !

Výňatek ze školního řádu:

V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

Je nepřípustné přivést do školky dítě a ráno při jeho předávání učitelce sdělit, že mělo zdravotní potíže v noci, např. zvracení, průjem, teplotu, dráždivý kašel a vyžadovat jeho přijetí do kolektivu ostatních dětí.

V případě onemocnění dítěte v průběhu dne zatelefonuje učitelka rodičům se žádostí o vyzvednutí dítěte z kolektivu ostatních dětí a to co nejdříve.

Prosíme rodiče o pochopení a ohleduplnost,  chráníte tak  zdraví ostatních dětí i svého dítěte.

Děkujeme.

  
  • INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY:  Cena stravování se zvyšuje na 34,- Kč za den. Je nutné dodržovat splatnost stravného - nejdéle do 20.dne v měsíci. Zálohy se platí dopředu. Odhlašování obědů na telefon 461 631 115 nebo www.strava.cz. 

                                                                                                                             
  • Vážení rodiče, sledujte pravidelně nástěnky v MŠ. Na nástěnce či dveřích jsou vyvěšovány aktuální a důležité informace. Děkujeme.
   
  • Zprávičky ze tříd naleznete v záložce Aktivity třídy.
   
  • Vážení rodiče, žádáme Vás, aby děti měly v MŠ vhodné oblečení na pobyt venku. S dětmi budeme chodit ven za každého počasí. Je proto nutné, aby měly vhodnou nepromokavou obuv, oblečení u kterého nebude vadit ušpinění a pláštěnku. Je důležité, aby byly všechny věci řádně označeny jménem dítěte.
  • Prosíme rodiče, aby nám nahlásili případné alergie dětí na potraviny a doložili potvrzení od lékaře (pediatr nebo alergolog).
   
   

  MATEŘSKÁ ŠKOLA KLÍČEK

  O nás